Propagace kulturních památek v Lomnici pokračuje i v letošním roce

Propagace kulturních památek v Lomnici pokračuje i v letošním roce

Důkazem je přihlášení dvou úspěšných realizací městysem Lomnice, a to Záchrana oranžerie s hrnčírnou a Rekonstrukce Židovského náměstí, do putovní výstavy s názvem Má vlast cestami proměn. Letošní, již osmý ročník této putovní výstavy byl zahájen v sobotu 21. května 2016 v Praze na Vyšehradě. Projekt má jedenáct partnerských krajů včetně Jihomoravského. Výstavu pořádá „Asociace Entente Florale CZ – Souznění“ ve spolupráci s národní kulturní památkou Vyšehrad, hlavním městem Prahou a partnerskými kraji. Symbolem projektu je kamenné srdce, které bylo vykopáno na vyšehradské akropoli. Toto symbolické srdce pak slavnostně předal představitelům jednotlivých krajů prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Byli vyhlášeni vítězové Ceny publika slavnostního zahájení loňského ročníku, výherci celoročního internetového hlasování a letos poprvé i Ceny odborné poroty, vedené architektem Josefem Pleskotem. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, ochutnávka místních specialit z partnerských krajů, prezentace regionálních značek a prohlídky pamětihodností Vyšehradu. Poctou hlavnímu partnerskému kraji byla výsadba hrušně z Dobrotic u Kroměříže pod odborným dohledem Mgr. Václava Větvičky a představení nové publikace PhDr. Marie Hruškové „Poselství stromů“.
Návštěvníci si mohli na Vyšehradě prohlížet sto dvanáct panelů z různých míst naší země do 30. června. Poté se panely vydaly na celoroční pouť po celé republice podle stanoveného harmonogramu. Jihomoravský kraj byl kromě dvou zmiňovaných panelů z Lomnice zastoupen i dalšími památkami: Brno – VIDA! Science centrum, Vila Löw-Beer, Bučovice – Bakchova fontána, Lednice – Akademická zahrada zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, Lednice – Multifunkční centrum zámek Lednice, Mikulčice – Slovanské hradiště a Mikulov – Obnova teras barokové zámecké zahrady.
Po celý rok bude probíhat na internetu soutěž o titul nejkrásnější proměna roku a vítězové budou vyhlášeni při zahájení dalšího ročníku. Má vlast cestami proměn je novou a účinnou možností, jak zajistit zaslouženou publicitu smysluplným projektům. Na webu www.cestamipromen.cz/hlasovani jsou o této akci k nalezení bližší informace. Příznivci lomnické oranžerie (pod číslem 79) nebo lomnického Židovského náměstí (pod číslem 78) mohou hlasovat na těchto stránkách až do 1. května 2017. Stav hlasování dne 16. srpna je následující: na prvním místě se nachází lomnická oranžerie (34,8 % hlasů) a na druhém pak pelhřimovská kaple Kalvárie (19,5 % hlasů). Lomnické Židovské náměstí má 0,7 % hlasů. Celkem zatím hlasovalo 1 321 osob.
Předem Vám za podporu hlasováním s lomnickým panem starostou Ing. Milanem Vojtou děkujeme. Současně Vás zveme v sobotu 10. září od 13 do 18 hodin na prohlídku oranžerie pod zámkem, doplněnou květy jiřinek od významného pěstitele pana Jana Křepely z Kunštátu. Uskuteční se v rámci konání Dnů evropského dědictví v Lomnici pořádaných Oslem a městysem Lomnice s programem již od 11 hodin. Čekají na vás komentované prohlídky památek, sklípek s ochutnávkou burčáku, stánky s občerstvením a program na Židovském náměstí.

Dagmar Fetterová
Foto: Zahájení putovní výstavy Má vlast na Vyšehradě, autor: Vlastimil Fetter

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: