Pouť v Jamném

Pouť v Jamném

Osadní výbor Jamné uspořádal v sobotu 25. června pouť. Pro malé i velké návštěvníky byl připravený pestrý program a chutné občerstvení. Místní ženy upekly sladké i slané dobroty a nabízely je příchozím, nechyběly ani klobásky a velký výběr nápojů, osvěžit se mohli také zmrzlinou. Pořadatelé nezapomněli ani na pohodlí všech, zajistili posezení pod stany a také rozstřikovače vody pro ochlazení a zvlhčení vzduchu, protože byl jeden z nejteplejších víkendů letošního léta a teplota překročila 30 °C. Mysleli také na děti a jejich vyžití. Mohly si hrát v proutěných teepee, na dětském hřišti, skákat v nafukovacím hradu nebo se osvěžit vodou.
Ve 14 hodin se věřící sešli u vyzdobené kapličky, kde se uskutečnila poutní mše svatá a zahájily celodenní oslavy. Hostům zazpíval Tišnovský sbor pod vedením pana Mgr. Tomáše Zouhara, následoval přednes básně, kterou složili členové osadního výboru, o tom, co se v Jamném událo v uplynulém roce.
Uveďme si krátkou ukázku:
JAMENSKÝ ROK ANEB CO SE UDÁLO
V Jamném se toho letos událo víc než moc, můžeme o tom vykládat klidně celý den a noc.
A přestože je venku velký hic, povím vám toho i trošku víc.
Jen co vloni na jaře odkvetly stromy, Jameňáci obešli všechny domy.
Jamenský lid se do hospody svolal a tam se výbor poprvé konal.
Vznikla tam parta jedenácti lidí, kteří naši obec zase pevně řídí.
Někteří odešli, jiní se přidali, jenom ti nejlepší pevně vytrvali.
Až začalo být trochu hezky, vyrazili jsme na úklid vísky.
Kapličku jsme vylíčili a na první pouť připravili. … Celou báseň najdete na http://jamne-tisnov.cz/.

Pan Miloš Kněžínek s manželkou Janou uspořádali výstavu svých prací v malé domácí galerii a všichni mohli obdivovat překrásné dřevořezby, nápadité šperky a pestrobarevné mozaiky. Návštěvníci se také měli možnost projít ke studánce, kterou občané Jamného letos obnovili a jejíž okolí a přístupové cesty upravili. U studánky je umístěná dřevěná socha víly Jamněnky, opět z dílny pana Miloše Kněžínka, který ji obci věnoval. Zábava pokračovala na návsi, když od 18 hodin k tanci a poslechu hrál MIX Hajánky. Všichni tančili, zpívali a povídali si až do pozdních večerních hodin. Pouť se vydařila díky všem lidem, kteří se podíleli na její přípravě a organizaci. Všem děkujeme za pěknou akci a příjemně strávený čas.
Poděkování patří také městu Tišnov za pomoc při úklidu obce, za zapůjčení pódia, stolů a lavic, stanu, skákacího hradu a chemické toalety, panu Jiřímu Rechovi za zapůjčení paravánů a teepee z proutí, firmám Bednář interier, Koral Tišnov, Kovářství a zámečnictví Jaroslav Riedl, Truhlářství Jiří Procházka za sponzorské dary.

Dana Navrátilová
Foto: Jana Němcová

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: