Setkání s jubilantkou Vlastou Urbánkovou

Setkání s jubilantkou Vlastou Urbánkovou

Letošní jubilantka Vlasta Urbánková (narozena 29. dubna 1936) žije v Drásově a ve své literární činnosti se zaměřuje především na životní osudy osobností z Tišnovska. Její práce mají významnou dokumentární hodnotu, vyznačují se stylovými kvalitami, poetickým laděním a nekomplikovaným způsobem sdělování faktů. Dosud vydala: Ozvěny domova (Medailon Josefa Uhra), 1988; Cesta nezarostlá (Portrét Leopolda Mazáče), 1991; Navštivte mne s podzimem (Anna Pammrová a lidé kolem ní), 1994; Jak srdce zvonu (Život Leopolda Mazáče), 1997; Zářivá samota (Tišnovsko v osudu Anny Pammrové a jejích přátel), 1998; Klíč ze dna paměti (Životní příběh Anny Hájkové), 2002; Utonulý mlýn (Jak se žilo v Drásově v minulých stoletích), 2013.
Vlasta Urbánková, bývalá středoškolská profesorka, svými studenty vděčně vzpomínaná češtinářka gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem, je dlouholetou předsedkyní Společnosti Anny Pammrové. Ta pod jejím vedením vydává pravidelný věstník, jehož náplní je především život a dílo Anny Pammrové, jsou zde ale také otiskovány články a dokumentární materiály týkající se jejích významných současníků – Otokara Březiny, Jakuba Demla, Františka Bílka, Josefa Floriana a mnoha dalších. Vlastě Urbánkové vděčíme za oživení zájmu o svéráznou myslitelku a spisovatelku Annu Pammrovou. Její knihy Navštivte mne s podzimem a Zářivá samota mapují osobnost této spisovatelky, její dílo a poselství současnosti.
Spisovatelská činnost Vlasty Urbánkové je svou podstatou velmi hluboce zakořeněna v rodné půdě, v krajině Tišnovska, v Drásově a jeho okolí. Ve všech  knihách Vlasty Urbánkové vnímavého čtenáře zaujmou pasáže, které nezaměnitelným způsobem opěvují přírodu a krajinu a tím zdůrazňují jejich významnou úlohu v životě lidí, o nichž autorka píše. Ve spojení člověka s krajem, ve kterém celý život nebo jeho větší část žil, je třeba hledat důvody a smysl jeho konání. Poetické a krajinomalebné popisy jsou integrální součástí jejích knih a je namístě alespoň krátce citovat: „Drásovský potok Lubě protékající horním koncem vesnice býval před desítkami let rejdištěm dětí, které tu bydlely. Mezi Malhostovicemi a Drásovem pak spoluvytvářel přírodní scenérii velmi působivou, některá místa pod Paní horou bývala kdysi doslova líbezná… Lubě hraje v našem kontextu důležitou roli. Hustý, doslova majestátní pobřežní porost vytváří od míst, kde vodní koryto opouští úpatí Paní hory, výrazný krajinný předěl. Ještě dříve, než zvedne člověk oči k lesům, zastaví se pohled o tuto téměř nepropustnou hradbu. Jakmile se do ní opře vítr, mění se nevýrazná zeleň vrb do proměnlivého stříbřitého odstínu – listy se obracejí po větru rubem, vzápětí se vracejí zpět a tyto rychlé změny nevyvolávají kupodivu pocit zrakového klamu, ale nekonečného volného vlnění…“ (Klíč ze dna paměti)
Všechny knihy Vlasty Urbánkové jsou v současné době již rozebrány. Proto se Společnost Anny Pammrové a nakladatelství Sursum rozhodly k jubileu paní profesorky znovu vydat její stěžejní pammrovskou publikaci Navštivte mne s podzimem a srdečně zvou na slavnostní uvedení této knihy, které se bude konat v sobotu 17. září ve 14 hodin v Muzeu města Tišnova.

Pavel Adamec, Helena Pernicová
Foto: Jakub Jelen

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: