Jarní úklid místních částí Hájek, Hajánky

Jarní úklid místních částí Hájek, Hajánky

V sobotu 16. dubna v den celorepublikové úklidové akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“ uspořádal také spolek Vinohrad ve spolupráci s Osadním výborem Hájek-Hajánky a ZO ČZS Hajánky úklid místních částí. Již od roku 2012 se na jaře každoročně schází parta dobrovolníků, kterým záleží na tom, abychom žili v čistém prostředí. Proto společně s dětmi vyráží do ulic sbírat odpadky, psí exkrementy a čistí černé skládky, které vznikají na okrajích cest u lesa či v remízcích na Stanoviskách a také okolo silnice pod hajáneckým kopcem a Velkého mostu u Železného.
Letos jsme se přidali k republikové akci a stali se spoluorganizátory úklidu, který probíhal v tento den po celém Česku. Obdrželi jsme zdarma pracovní rukavice pro děti i dospělé a několik pytlů na odpad. Město Tišnov nám zajistilo mobilní kontejner a velké pevné pytle. V den brigády byla zároveň vyhlášena „Železná sobota“. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům, kteří nám darovali železný šrot a tím finančně podpořili náš spolek. Ve večerních hodinách, kdy jsme svezli na jedno místo veškeré pytle s odpadky a železný šrot, jsme mohli při pohledu na přeplněný kontejner konstatovat, že se akce i letos vydařila a měla smysl.
Děkujeme všem brigádníkům, dospělým i dětem za perfektní spolupráci a jejich účast.
Sedněte na kola a přijeďte se přesvědčit sami, jak se nám povedlo uklidit!
Spolek Vinohrad pořádá společně s Cyklo Sport Klepárník v sobotu 14. května první ročník cyklozávodu Hajánecké kolečko pro děti od 6 do 15 let, který se pojede v krásné lokalitě Stanoviska. Kromě dětí na trať vyrazí i dospělí. Pro zpestření jsme připravili závod na speciálních kolech Brompton a rovněž se mezi sebou utkají pořadatelé a návštěvníci. Srdečně Vás zveme.

Bližší informace a fotografie z akce naleznete na www.hajanky.cz.

Pavlína Pospíšilová
Autor fotografie: Pavlína Pospíšilová

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: