Z maškarní zábavy

Z maškarní zábavy

Ludmila Šťávová
Autor fotografie: Markéta Prokopová

Ve čtvrtek 18. února se konala v Centru sociálních služeb v Tišnově maškarní taneční zábava. Příchozím seniorům hrála k poslechu i tanci tišnovská hudební skupina Hobbymusic. Repertoár hudby přítomným vyhovoval, neboť poslouchali melodie svého mládí, a všichni si tudíž mohli známé písničky i zazpívat.
Po příchodu seniorů, kteří se nejdříve účastnili v nedaleké restauraci schůze Svazu tělesně postižených, se jídelna zaplnila do posledního místečka. Všichni však již netrpělivě očekávali vystoupení masek. Ty do jídelny vešly po čtvrté hodině a hlavní bod zábavy tak mohl začít. I když maškar nebylo mnoho, dokázaly rozproudit zábavu, neboť vyzývaly k tanci i ty důchodce, kteří by se do něj jinak nedali.
Vzhledem k velké účasti měly zaměstnankyně CSS, které zajišťovaly občerstvení, plné ruce práce s roznášením kávy, chlebíčků, zákusků i nápojů.
O tom, že se uspořádaná maškarní zábava líbila, svědčí i to, že většina seniorů zůstala až do úplného konce.

Další článek:
Předchozí článek: