Jarní pozdrav starosty města

Jarní pozdrav starosty města

Autor fotografie: Roman Skřepek

Milí Tišnované,

jsem rád, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím Tišnovských novin, tentokrát v době velikonoční. A dovolím si podělit se s vámi o několik aktuálních radostí i starostí.

Ulice Brněnská, ulice Riegrova a Černohorská – projektové práce

Jsou na světě věci, na které můžeme být právem pyšní. Jsou také ty méně hezké, méně vydařené, méně atraktivní. A tu a tam existují také ty, za které by se měl každý stydět. Zářným příkladem poslední varianty je stav krajských komunikací v našem městě. Ulice Brněnská, Riegrova a Černohorská jsou dnes již vskutku raritou a jejich vlastník, Jihomoravský kraj, na ně rozhodně nemůže být pyšný. Potěšitelné v této souvislosti je, že se ve druhé polovině loňského roku rozběhly projektové práce, které jsou prvním předpokladem pro rekonstrukci těchto „tankodromů“. Město se na těchto projektových pracích podílí, neboť související infrastruktura (chodníky, cyklostezka, zeleň, veřejné osvětlení apod.) je naše. Snažíme se usměrňovat projekty tak, aby výsledné řešení bylo kvalitní nejen po dopravní stránce. Rekonstrukce všech našich „kostek“ nelze řešit současně a hovoří se tedy o tom, že první by přišla na řadu rekonstrukce ulice Brněnské. Projekční práce v tuto chvíli finišují a budeme čekat na rozhodnutí kraje o zařazení této investice k realizaci. Už aby to bylo. Za město prohlašuji, že jsme připraveni!

Elektronizace úřadu – bezhotovostní platby, hlasovací systém, nový účetní software, elektronické přihlašování do MŠ

Těší mne, že tišnovský úřad nespí a kráčí kupředu. Na přelomu roku byl zaveden nový účetní software na Odboru finančním, což mimo jiné umožnilo platit poplatky na úřadě kartou. Dalším pozitivem je fakt, že od začátku roku tišnovští zastupitelé „šetří naše lesy“, neboť materiály k projednání jsou nyní zasílány výhradně elektronicky. Zmizely tak stohy kopírovaných materiálů. Elektronický je nově též hlasovací systém rady města a zastupitelstva. Výraznou změnou je také zavedení elektronického systému pro podporu přihlašování do mateřských školek, což již brzy budou moci ocenit všichni rodiče hlásící své ratolesti do předškolních zařízení.

Výročí 110 let od dokončení novostavby radnice

Ano, toto významné výročí si právě v letošním roce připomínáme. Oslavíme jej v září v rámci tradičních Svatováclavských hodů. V rámci doprovodného programu bude vyhodnocena výtvarná soutěž žáků základních škol, která bude při této příležitosti uspořádána. Všechna díla budou vystavena právě v budově radnice, kde bude probíhat rovněž den otevřených dveří. Myslím, že si to jeden z nejvýraznějších symbolů našeho města, na jehož fasádě je umístěn onen proslulý nápis „Tento dům ať potrvá až do konce světa, Tišnováci zůstanou po něm čtyři léta“, nepochybně zaslouží.

Probíhající investiční akce a stavební práce

Mírná zima nám letos dovolila pokračovat v rozpracovaných investičních akcích města. Po nenadálém sesuvu komunikace v ul. Pod Květnicí je těsně před dokončením sanace skalní stěny a odstraněn havarijní stav. V lokalitě „Za Mlýnem“ byla položena nová kanalizace a nyní již probíhá rekonstrukce chodníků a komunikací. V této souvislosti děkuji za trpělivost všem obyvatelům dotčeným touto velkou investicí. Na pozemku na Ostrovci zdařile probíhá likvidace sutin po vloni zdemolovaných objektech a město tedy na základě vzájemné dohody připravuje fotbalistům pozemek pro možnou výstavbu druhého fotbalového hřiště.

Projekty města

Jak už to bývá, v zimě je z hlediska realizace investičních akcí klidnější období. O to více se lze v tomto období věnovat projekčním a přípravným pracím. Nakoukněme tedy společně „pod pokličku“ aktuálních tišnovských projektů, přičemž slovem projekt není v této souvislosti myšlen výkres s technickým řešením určité stavby. Významnými a tak trochu nadčasovými projekty, kterými se úřad zabývá, jsou např. – využití areálu letního kina, řešení městské mobility, vybudování smuteční síně na novém hřbitově, rekonstrukce náměstí Míru. Sestavené pracovní týmy zpracovaly projektové záměry s návrhy dalšího postupu řešení těchto projektů a variantami budoucího řešení, s nimiž byli nyní seznámeni radní a zastupitelé, přičemž bude rozhodnuto o jejich dalším směřování. V určitých fázích se předpokládá i seznámení a zapojení veřejnosti.

Rekonstrukce Nemocnice Tišnov

S ohledem na zprávy, které zhruba před měsícem proběhly v některých médiích, bych se rád alespoň krátce vyjádřil na téma rekonstrukce Nemocnice Tišnov. Záměr zřizovatele (tedy Jihomoravského kraje) rekonstruovat nemocnici město velmi vítá. Zastupitelstvu se v loňském roce podařilo původní (nepříliš šetrný) návrh rekonstrukce svými připomínkami změnit k lepšímu. Ke změně došlo zejména díky pochopení hejtmana JUDr. Michala Haška. Pro pozměněnou variantu, kterou projektant předložil v září, pak „zvedli ruku“ všichni přítomní zastupitelé. Od té doby jsem o nemocnici de facto neslyšel a měl jsem za to, že vše běží, jak má. Velkým překvapením pak pro mne byly zprávy z médií, že snad „něco vázne“ na tišnovském úřadě. Série schůzek s vedením nemocnice, projektanty a  vedením Jihomoravského kraje uskutečněných z iniciativy vedení města vedla k vyjasnění. Chtěl bych vás tedy ubezpečit, že na našem úřadě nic nevázne. Nadále platí, že město je přesvědčeno o nutnosti investic do této krajské nemocnice a tento záměr samozřejmě podporuje. Vedení města i tišnovský úřad jsou rovněž připraveni k této rekonstrukci v rámci svých kompetencí přispět.

Vzájemná komunikace „radnice – občané“

Toto téma jsem zmiňoval ve svém příspěvku před půl rokem. A rád ho zmíním i teď. Těší mne totiž vaše odezva na dotazníkové akce, které se snažíme během roku realizovat. Stojíme totiž o váš názor a soudě dle odezvy z poslední velké dotazníkové akce realizované v únoru v části „Hony za Kukýrnou“ vás zase těší, když se vás na něj tu a tam zeptáme. A to je dobře. Není totiž nic horšího, než když jsou občané apatičtí a bez zájmu o dění ve městě. Za vedení města mohu slíbit, že váš názor budeme brát při rozhodování velmi vážně.

Příjemné svátky velikonoční a hodně energie do následujících jarních dní vám přeje

Jiří Dospíšil

Váš starosta

 

Další článek:
Předchozí článek: