Jarní tvořivé dílny

Jarní tvořivé dílny

Dáša Lazarová
Autor fotografie: Libor Šuhajda

Během celé soboty 12. března se v prostorách velkého sálu v MěKSu pilně tvořilo a vyrábělo. I když venku bylo opravdu krásné, skoro jarní počasí, tvořeníchtiví návštěvníci si sem cestu našli v hojném počtu. U všech šestnácti dílniček, které společně připravily Tvoření LuKa a Inspiro, středisko volného času Tišnov, bylo pořád plno. Témata byla jarní a velikonoční. Příjemným zpestřením se stal tentokrát textilní ateliér Zuzany Kalné, v němž si návštěvníci ušili krásné kytky jako brože, náramky nebo ozdoby do vlasů. Děkujeme také paní Jarce Ťapkové za zajištění občerstvení pro účastníky v průběhu celé akce. Tvoření LuKa by rádo poděkovalo svým pomocnicím a jejich dětem, bez kterých by se tato akce mohla jen těžko konat. Jmenovitě Iloně Vlčkové, Hance Misařové, Šárce Ondráčkové, Martině Hvížďové, Lucii Navrátilové a paní Fárníkové. Poděkování patří také všem spolupracovnicím Inspira. Na další velké tvoření se můžete těšit 26. listopadu, kdy pro vás otevřeme Velkou adventní dílnu.

Další článek:
Předchozí článek: