Městské kulturní středisko informuje 

Městské kulturní středisko informuje 

Jan Brdíčko, ředitel
Autor fotografie: Denisa Ondrová

Vážení čtenáři Tišnovských novin,

chtěl bych touto cestou informovat tišnovskou kulturní veřejnost, které není lhostejný osud Galerie Jamborův dům, o vývoji událostí týkajících se této galerie.
V současné době probíhají trojstranná jednání, jichž se účastní Město Tišnov, rodina Josefa Jambora a Městské kulturní středisko. Předmětem zmíněných jednání je budoucnost Galerie Jamborům dům, obsahová náplň galerie, otázka návratu odkazu Josefa Jambora do galerie, dále možnosti rekonstrukce a další problematika související zejména s prostorovými omezeními a celkovou koncepcí tišnovské výstavní síně. Vzhledem k výročí 130 let od narození Josefa Jambora (1887-1964) chystá Galerie Jamborův dům a KPVÚ výstavu, kterou hodlají společně oslavit Jamborovo životní dílo.
Je mi také nemilou povinností Vás informovat o tom, že ke konci března ukončí svoje působení na pozici vedoucí Muzea města Tišnova Mgr. Eva Dohnálková. Za dobu svého působení se jí podařilo rozvinout mnoho aktivit a potenciálu muzea, za což jí touto cestou velmi děkuji. Na místo vedoucí muzea nastoupí Mgr. Blanka Křížová.  Dále na konci února tohoto roku odešla z pozice vedoucí galerie MgA. Marta Fišerová, které taktéž děkuji za její vedení. Na místo vedoucí galerie byla vybrána MgA. Anita Somrová. Oběma novým vedoucím přeji mnoho zdaru a trpělivosti ve svých pozicích.

Další článek:
Předchozí článek: