Víte to, že…?

Víte to, že…?

Jiří Sokol, strážník Městské policie Tišnov

Vážení občané, v minulém článku jsme Vás seznámili s platností obecně závazných vyhlášek (OZV) a sankcemi za jejich porušení. Nyní bychom rádi upozornili na některé situace, které mohou nastat při venčení psů bez vodítka nebo náhubku (košíku) v praxi. Problematiku volného pohybu psů na území Města Tišnova upravuje již zmíněná OZV č. 6/2003 o volném pohybu psů na území Města Tišnova.

Každý, kdo se rozhodne venčit svého miláčka bez vodítka nebo bez košíku by si měl uvědomit, že pes je zvíře, a to bez ohledu na to, zda jej bezmezně milujeme nebo bereme za sobě rovného. Pes má, jako každé zvíře, své pudy a návyky, tzn. že se může jeho zvládnutí občas vymknout kontrole a v případě, že není pes ovladatelný, tj. na vodítku, může se majitel mnohdy ukřičet a pak se jenom dívat co se děje.

Malá modelová situace (používání vodítka): jdeme se psem na procházku bez vodítka, ten se nenadále rozhodne ukojit svoji touhu nebo zvědavost a vběhne na pozemní komunikaci mezi jedoucí vozidla. A co čert nechtěl, zavinil dopravní nehodu. My se jenom bezmocně díváme, jak do sebe narazila dvě vozidla (v tom lepším případě) ve snaze se vyhnout našemu miláčkovi. Vznikla škoda na vozidlech (v horším případě se zraněním osob nebo zvířat) a problém je na světě. Pes nemá jako vozidlo povinné ručení, ani havarijní pojistku, tudíž veškerá škoda, která se může vyšplhat i do statisíců, jde za námi…

Jak tomu předejít?
Používat vodítko, které zaručuje ovladatelnost našeho psa.
Pojistit psa v rámci pojištění domácnosti a odpovědnosti, proti škodám, které může způsobit, ale pozor! V případě, že pojišťovna zjistí, že při události se psem došlo k porušení nějaké povinnosti z naší strany, v tomto případě porušením obecně závazné vyhlášky, může plnění krátit nebo zamítnout a potom jde škoda opět za námi.

Malá modelová situace (používání košíku): jdeme se psem na procházku bez vodítka, ale s košíkem. Pes si pobíhá sem a tam, najednou odběhne z našeho zorného pole a vzápětí je slyšet pláč dítěte. Na zemi leží dítě, které pes uhodil košíkem do obličeje, teče krev a posléze se zjistí, že dítě má zlomený nos a nastartované psychické trauma ze psů (v horším případě na celý život). Stejně jako v prvním případě vznikla škoda, tentokrát na zdraví a důsledky jsou pro nás opět stejné.

Jak tomu předejít?
Psa musíme mít pod neustálým dohledem a musíme ho zvládnout ovládat povely, i když má košík.
Pokud si nejsme jisti, že psa ovládáme povely (jednoduše prokazatelné při následném šetření), platí povinnost používat vodítko současně s košíkem.

Samostatnou kapitolou je případ, kdy náš pes opakovaně utíká z oploceného prostoru – v tomto případě se jedná o porušení § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, kde může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

I přes výše uvedené Vám přejeme mnoho radosti a krásných chvil prožitých s vašimi miláčky a současně přejeme, aby Vám uvedené příklady, které jsou jen zlomkem možných situací, pomohly v soužití lidí a zvířat a aby každý zvážil veškerá úskalí a nástrahy spojená s chovem a nedodržováním stanovených zásad pro volný pohyb psů na území Města Tišnova.

Další článek:
Předchozí článek: