ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU

Zdroj fotografií: Archiv MěÚ

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Škoda Fabia Sedan

barva šedá pastelová metalíza, palivo benzín, rok výroby 2003, najeto 143.500 km, město Tišnov je prvním majitelem, sada letních pneumatik, STK do 27.07.2017.

minimální prodejní cena: 40.000,- Kč

Zverejneni zameru prodeje_1

Škoda Fabia Hatchback,

barva zelená světlá, palivo benzín, rok výroby 2002, najeto 99 500 km, město Tišnov je prvním majitelem, sada zimních pneumatik, STK do 23.02.2018.

minimální prodejní cena: 42.000,- Kč

Zverejneni zameru prodeje_2

1) Podmínky podání nabídkyco musí obálka obsahovat:

a) nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální prodejní cena

b) identifikační údaje zájemce

fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

právnická osoba – název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ

c) podpis zájemce

d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla

2) Označení obálky – zalepenou obálku označte:

v případě podání nabídky na koupi automobilu Škoda Fabia Sedan

Neotvírat – Prodej vozidla Škoda Fabia Sedan – OSVV

v případě podání nabídky na koupi automobilu Škoda Fabia Hatchback

Neotvírat – Prodej vozidla Škoda Fabia Hatchback – OSVV

3) Předání obálky

Obálky s nabídkou zašlete poštou do 15.04.2016 na adresu Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, 666 19 nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Tišnov do 15.04.2016 – do 14:00 hod.

Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena.

Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá kupní cena a termín podání nabídky, bude výběr určen losem.

V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do nabídkového řízení zařazena.

V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené podmínky pro podání nabídky, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správních a vnitřních věcí, u Kateřiny Lepkové, elektronicky na adrese katerina.lepkova@tisnov.cz, dále na tel. 549 439 772, nebo na www.tisnov.cz.

Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. Město Tišnov si dále vyhrazuje právo, kdykoli zrušit shora uvedený záměr.

Další článek:
Předchozí článek: