Vzpomínka na bratra Mistra

Vzpomínka na bratra Mistra

Jan Sláma senior, náčelník Sokolské župy Pernštejnské
Autor fotografie: Zdeněk Jeřábek

V pondělí 22. února se tišnovští sokolové společně s rodinou, přáteli a spolupracovníky naposledy rozloučili s výraznou osobností tišnovského Sokola i tišnovského sportu bratrem Ing. Adolfem Mistrem, Csc.
Bratr Mistr si už v raném mládí našel cestu k pravidelnému cvičení v Sokole. Jako žák se zúčastnil na Strahově všesokolského sletu v roce 1948. I po zákazu Sokola pokračoval ve cvičení a sportování. Tišnovská sokolovna se mu stala na sedmdesát let druhým domovem. Jeho největší láskou byla sportovní gymnastika, v níž byl výborným cvičencem i cvičitelem. Věnoval se také lyžování a ve starším věku především turistice. Nikdo už nespočítá, kolik kilometrů prošel bratr Mistr milovaným Tišnovskem a Českomoravskou vysočinou. Miloval i horskou turistiku, zejména slovenské hory. Jeho přirozená autorita, obětavost a organizační schopnosti ho přivedly k dobrovolným funkcím v tělovýchově. Řadu let byl předsedou oddílu základní rekreační tělovýchovy v TJ Tišnov.
Po vzkříšení Sokola v roce 1990 se zasloužil o jeho znovuzaložení v Tišnově, stal se pak i jeho prvním starostou a posléze také starostou Sokolské župy Pernštejnské. Především svým příkladem a veselou kamarádskou povahou dokázal pro sokolskou myšlenku získat muže i ženy různých názorů a přesvědčení a tím zajistit pro začínající Sokol početnou členskou základnu. Měl velkou zásluhu na navrácení sokolovny sokolům, a to nejen v Tišnově. Jeho velkým úspěchem je rekonstrukce sokolského hřiště, ačkoliv mnozí z nás nevěřili, že se to může povést. Několik funkčních období zastupoval naši župu ve výboru České obce sokolské. Za zásluhy o sokolské hnutí obdržel od ČOS čestný stříbrný odznak. Jeho celoživotní práce pro Sokol je příkladem poctivého a obětavého člověka a bude jistě inspirací pro další generace sokolů.
Čest jeho památce.

Další článek:
Předchozí článek: