Osada Hájek-Hajánky má svůj znak a vlajku

Osada Hájek-Hajánky má svůj znak a vlajku

Ladislav Kotouček, předseda osadního výboru Hájek-Hajánky
Václav Seyfert, redaktor TN

V osadě Hájek-Hajánky, která je součástí našeho města, vedou pečlivě svoji vlastní, dlouhá léta doplňovanou kroniku. Z jednoho z dávných historických zápisů, které jsou v ní obsaženy, vyplývá, že kdysi samostatná obec Hájek měla dokonce i svoji pečeť. Její vyobrazení se sice nepodařilo vypátrat, ze slovního popisu však bylo zřejmé, jaké symboly obsahovala. A když se v řadách současného osadního výboru zrodila myšlenka, že by osada mohla mít i nyní svůj znak a vlajku, bylo zřejmé, že symboly z této pečeti budou při jejich návrhu použity, aby byly zachovány pro další generace.
Zatímco obcím uděluje znak a vlajku předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, osady jej o tuto výsadu žádat nemohou. Jak Hájeckým sdělil člen parlamentního podvýboru pro heraldiku a vexilologii, ředitel Zemského archivu v Opavě PhDr. Karel Müller, je schvalování symbolů místních částí v kompetenci městského zastupitelstva. Proto se osadní výbor obrátil koncem dubna loňského roku na Zastupitelstvo města Tišnova s žádostí, aby Hájku-Hajánkám schválilo předložené návrhy osadních symbolů.
Vypracoval je – dokonce ve čtyřech variantách – heraldik Mgr. Ivo Durec z Rajhradu ve spolupráci s grafikem Mgr. Petrem Fuchsem. Jak je už z úvodního odstavce zřejmé, využili při tom znalostí historické pečeti Hájku a současně vyjádřili i aktuální příslušnost osady k Tišnovu. Znak tedy tvoří v pravé dolní části zlatá hvězda (atribut Panny Marie, které je zasvěcena tamní kaplička) a vlevo pak šikmo zobrazená stříbrná radlice, která vyjadřuje dřívější převážně zemědělskou obživu obyvatelstva. Obojí je umístěno v zeleném poli, které symbolizuje barvu hájů a hájků. Nad ním je využita část znaku města Tišnova, tedy v modrém poli vyobrazená horní polovina zlatého dvouocasého nekorunovaného lva, který jako by zbývající atributy znaku chránil a držel nad nimi správu – graficky, heraldicky i fakticky. Velmi podobně je koncipována i osadní vlajka, pouze místo zlata a stříbra jsou na ní lev a hvězda žluté, zatímco radlice je bílá. Vlajka má poměr šířky ku délce 2:3.
Veškeré administrativní náležitosti proběhly k všeobecné spokojenosti bez jakýchkoliv problémů, takže znak i vlajka byly nejen schváleny, ale dnes jsou již i fakticky zhotoveny a používají se v praxi. Znak je součástí oficiálního hlavičkového papíru osady, vlajka – pokud tomu právě nebrání nevhodné počasí – je vztyčena na budově kulturního domu v Hajánkách.
Je velmi sympatické, že spojené osady Hájek-Hajánky neřeší jen momentální praktické problémy svých obyvatel, ale že se tímto způsobem dokázaly také přihlásit k historii místa, které dnes obývají.

Další článek:
Předchozí článek: