Z výletu na jižní Moravu

Z výletu na jižní Moravu

15.  října uspořádalo Centrum sociálních služeb Tišnov autobusový zájezd na jižní Moravu. První zastávkou bylo Archeologické muzeum v  Dolních Věstonicích, které se v  roce 1925 proslavily po celém světě nalezenou soškou Věstonické venuše. V  muzeu jsou vystaveny také další předměty, které užívali lidé v  době ledové. Zajímavý byl i  nález nejstarší tkané textilie. V době Velkomoravské říše se na Pálavě usadili staří Slované, což dokládají nalezená rozsáhlá pohřebiště s lidskými ostatky.

Druhou zastávkou našeho výletu byl věstonický kostel svatého Michaela archanděla, jehož socha zdobí oltář. O  historii kostela nám přijel povyprávět pan farář z  Mikulova, protože v  Dolních Věstonicích žádný kněží není a nekonají se tam ani pravidelné církevní bohoslužby. Kostel je zvláštní tím, že k původní gotické stavbě ze 14. století byla ve 20. letech 18. století přistavěna ještě barokní část. Jde tedy vlastně o  spojení dvou kostelů. V  zájmu oživení tak vzácných prostor se začínají v kostele v současné době pořádat různé koncerty.

Třetí a  také poslední zastávkou pro nás byla nedaleká restaurace a  vinárna „Husí plácek“, kde jsme měli zajištěný oběd a  následnou degustaci pěti vzorků vína. Při té nám pan Nekvasil z Mikulova vyprávěl zajímavosti o  pěstování vína i  různé veselé příhody ze života vinařů. Nálada ve sklípku byla i  jeho zásluhou skvělá a  všichni se srdečně bavili. Zájemci si pak mohli zakoupit víno, které je při ochutnávce nejvíce zaujalo. Domů nás bezpečně dovezl pan řidič autobusu z  Tišnova. Na závěr jsme také poděkovali Markétě Prokopové za vzorně zajištěný zájezd.

Ludmila Šťávová

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: