Zvyšování jazykových kompetencí žáků i učitelů Gymnázia Tišnov

Zvyšování jazykových kompetencí žáků i učitelů Gymnázia Tišnov

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, patří mezi úspěšné žadatele o  finanční podporu v rámci dotačního programu MŠMT Výzva 56. Díky nemalé přidělené finanční částce se mohlo realizovat hned několik aktivit, které směřují k  rozvoji jazykových dovedností žáků i učitelů školy. Pro 44 studentů (s doprovodem čtyř pedagogů) gymnázia byl zajištěn v termínu od 8. do 13. listopadu 2015 jazykově zaměřený zájezd do Londýna. Vzhledem k  lukrativnosti akce byli účastníci zájezdu z  řad žáků vybráni podle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Další čtyři učitelé se mohli díky dotaci zúčastnit jazykových kurzů v  Anglii a  jeden vyučující navštívil v  rámci tzv. stínování střední školu ve Francii. Popisované aktivity bezesporu přispívají významnou měrou nejenom k rozvoji jazykových dovedností studentů i učitelů, ale jsou díky nim také rozvíjeny klíčové kompetence dětí. Důležitým aspektem je v  neposlední řadě obeznámení se s  realitou života v  zemích EU.

Barbora Holubová, učitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: