Vyšel Sborník Muzea Brněnska 2015

Vyšel Sborník Muzea Brněnska 2015

Již od roku 1999 vydává Muzeum Brněnska, dříve Okresní muzeum Brno-venkov, svůj sborník, ve kterém publikují jak odborní pracovníci ze všech jeho poboček, tak i  externí spolupracovníci. Nejnovější svazek 2015 obsahuje několik textů, které by mohly zajímat také čtenáře Tišnova a přilehlého regionu. V  souvislosti s letošním 70. výročím ukončení 2. světové války je to především příspěvek Petra Kopečného, který shrnuje dosavadní bádání kolem událostí v šerkovické hájence v únoru 1945.

Podhorácké muzeum spolu s  obcí Šerkovice zorganizovalo přesně ve výroční den akce 26. února 2015 přednášku tohoto autora a velký zájem veřejnosti o ni potvrdil oprávněnost uveřejnění textu. Vhodně jej doplňuje související článek Josefa Zacpala věnovaný dvěma oděvním součástem partyzánů, dnes uloženým ve sbírkách Podhoráckého muzea. Muzejníci z  Předklášteří se od loňského roku zabývají také prvním celosvětovým válečným konfliktem, od kterého uplynulo sto let. K tomuto kulatému výročí připravili rozsáhlý projekt na léta 2014 až 2018, se kterým čtenáře seznamuje v  dalším příspěvku Irena Ochrymčuková.Texty spojené s  Tišnovskem uzavírá vzpomínka Josefa Zacpala na pana Karla Krejčího, který zemřel v  březnu tohoto roku. K Podhoráckému muzeu mají přímou vazbu i čtyři další příspěvky. Ty vznikly na základě toho, že v  jeho výstavních sálech probíhá od března 2015 do 10. ledna 2016 rozsáhlá výstava Ve jménu zákona, věnovaná historii československého četnictva a částečně také úspěšnému televiznímu seriálu Četnické humoresky.

O výstavě samotné píše její autorka Monika Hadová, s  vývojem kriminalistických technik v  českých zemích seznamuje Luboš Kudlička a o četnictvu 20. a 30. let 20. století a vzniku četnických pátracích stanic píše Miroslav Spurný. Pro diváky Četnických humoresek bude určitě nejzajímavější text autora námětu seriálu Michala Dlouhého, ve kterém rekapituluje, jak všechno probíhalo, než brněnské televizní studio přistoupilo k  realizaci. Své čtenáře si ve Sborníku Muzea Brněnska 2015 jistě najdou i  další zajímavé příspěvky od kolegů muzejníků z  ostatních poboček nebo od externistů. Z  nich uvádím například texty Josefa Kopeckého o  první oběti 2. světové války ve Šlapanicích, Jiřího Čalkovského o  praporu spolku vojenských vysloužilců v  Podolí u  Brna nebo Petry Svobodové o  brněnských stopách Löw-Beerů, rodiny úspěšných průmyslníků ve vlnařství a cukrovarnictví. Sborník 2015, jehož nedílnou součástí je samostatná příloha s  příspěvky z devátého ročníku literární soutěže pro mladé autory Skrytá paměť Moravy, stojí 236 korun a je možno jej koupit v pokladně Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Josef Zacpal

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: