Vzdělávací projekt v CSS

Vzdělávací projekt v CSS

Od 1.  11.  2013 do 31.  7.  2015 probíhal v  Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizaci, projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v  Tišnově a  Kuřimi“, CZ.1.04/3.  1.  03./A7.00183, financovaný z  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Celková částka, která se v projektu čerpala, je 1 030 790,18 Kč. V průběhu realizace byl projekt prodloužen o jeden měsíc oproti původnímu předpokladu. Naším partnerem v  projektu bylo Centrum sociálních služeb Kuřim, se kterým dlouhodobě spolupracujeme zejména při naplňování povinného vzdělávání našich zaměstnanců. V  rámci projektu proběhly vzdělávací aktivity, do kterých se podle plánu mělo zapojit 24 osob. Ve skutečnosti jich bylo podpořeno 38, neboť se kurzů účastnili i  brigádníci zastupující stálé pracovníky a noví zaměstnanci z  obou organizací. Po rozšíření projektu dosáhl celkový počet úspěšných absolventů kurzů 259.

Vzdělávací aktivity byly zajištěny dodavatelem vzdělávání vybraným na základě výběrových řízení. V  rámci projektu byly odškoleny kurzy v oblastech: Standardy 12/2015 15 ŠKOLY OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ Centrum sociálních služeb SVČ Inspiro Pozvánka na florbalový turnaj Na neděli 6. prosince chystá Inspiro spolu se ZŠ Smíškova tradiční florbalový čertovský turnaj. Utkají se kategorie mladších a starších žáků. Přijďte se podívat a podpořit je. Uskuteční se v hale a tělocvičně ZŠ Smíškova od 9.00.  Zvyšování jazykových kompetencí žáků i učitelů Gymnázia Tišnov Barbora Holubová, učitelka Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, patří mezi úspěšné žadatele o  finanční podporu v rámci dotačního programu MŠMT Výzva 56. Díky nemalé přidělené finanční částce se mohlo realizovat hned několik aktivit, které směřují k  rozvoji jazykových dovedností žáků i učitelů školy. Pro 44 studentů (s doprovodem čtyř pedagogů) gymnázia byl zajištěn v termínu od 8. do 13. listopadu 2015 jazykově zaměřený zájezd do Londýna.

Vzhledem k  lukrativnosti akce byli účastníci zájezdu z  řad žáků vybráni podle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Další čtyři učitelé se mohli díky dotaci zúčastnit jazykových kurzů v  Anglii a  jeden vyučující navštívil v  rámci tzv. stínování střední školu ve Francii. Popisované aktivity bezesporu přispívají významnou měrou nejenom k rozvoji jazykových dovedností studentů i učitelů, ale jsou díky nim také rozvíjeny klíčové kompetence dětí. Důležitým aspektem je v  neposlední řadě obeznámení se s  realitou života v  zemích EU.

Jana Wildová, ředitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: