Blahopřání zahrádkářů

Blahopřání zahrádkářů

V  den státního svátku 28.  října  2015 převzal Cenu města Tišnova za dlouholetou publikační činnost a práci ve spolcích tišnovských včelařů a zahrádkářů pan Josef Ondroušek. Ten je mimo jiné jedním ze zakladatelů kulturního zpravodaje v Tišnově, byl členem jeho redakční rady a je autorem mnoha článků a  fotografií v tomto zpravodaji a později v Tišnovských novinách a dalším tisku. Aktivní činností v ZO Českého svazu včelařů a  ZO Českého zahrádkářského svazu po mnoho let pomáhá rozvíjet působení obou spolků v  Tišnově a  okolí. Podílí se na organizaci a propagaci řady zajímavých akcí v místním regionu.

Republiková rada Českého zahrádkářského svazu udělila v tomto roce panu Josefu Ondrouškovi za jeho práci pro organizaci bronzovou medaili Za zásluhy o rozvoj ČZS. V letošním roce se pan Josef Ondroušek dožil významného životního jubilea. Jeho přátelé ze ZO Českého zahrádkářského svazu Tišnov mu blahopřejí k získání ocenění, děkují za jeho dlouholetou práci ve funkci jednatele organizace, přejí mu ještě mnoho krásných let prožitých ve zdraví a spokojenosti a těší se na další společné chvíle při zahrádkářské činnosti.

Marie Kulhánková

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: