Provoz Zahrádky U Palce zůstane zachován

Provoz Zahrádky U Palce zůstane zachován

Mnozí obyvatelé zaznamenali v tomto roce aktivitu občanské iniciativy „Zachraňme Zahrádku U  Palce“, která usilovala o  zachování tohoto místa do budoucna jako možného prostoru pro společenské a kulturní vyžití. Tento objekt totiž, po mnoha letech neúspěšných pokusů o prodej, získal do vlastnictví pan Miroslav Navrátil, který zde hodlal vybudovat nové bytové prostory. Hrozilo proto, že se tu již do budoucna nebudou moci konat oblíbené kulturní a společenské akce.

Přestože záměr, který v  průběhu letošního léta prezentovala občanská iniciativa „Zachraňme Zahrádku U Palce“, nebyl zastupiteli přijat, vedení města i nadále jednalo se soukromým investorem o získání domu na ulici Jungmannova č. p. 70 a přilehlé zahrádky do vlastnictví města. „Naším záměrem bylo získat tento objekt do vlastnictví, ovšem s  tím, že upřednostníme směnu za jiné nemovitosti ve vlastnictví města, pro které v  tuto chvíli nemáme plnohodnotné využití,“ podotkl starosta Jiří Dospíšil.

„Město nutně potřebuje finance na celou řadu důležitých a dlouho očekávaných projektů, které by v  případě neplánované vysoké investice mohly být odsunuty o  několik dalších let. Nejde totiž jen o  pořizovací hodnotu samotné nemovitosti, ale i  další náklady, které by při plánovaném využití musely nutně následovat,“ doplnil starosta. V měsíci září tohoto roku proběhla anketa mezi obyvateli přilehlých objektů, která navazovala na dřívější záměr občanské iniciativy a zjišťovala, jak se občané staví k provozování kulturních a  společenských akcí v  tomto areálu. Výsledky potvrdily, že naprostá většina obyvatel okolních domů provozování akcí U Palce i nadále podporuje a ráda se jich účastní. Některé odpovědi však naznačily, že by bylo vhodné lépe zajistit dodržování nočního klidu, který nebývá návštěvníky vždy důsledně respektován. Během minulého týdne proběhlo již několikáté jednání s panem Miroslavem Navrátilem, který však definitivně odmítl nabídku vedení města na výměnu domu za jiné nemovitosti a prohlásil, že si dům na ulici Jungmannova 70 ponechá ve svém vlastnictví. Zároveň však zástupcům města Tišnova deklaroval, že provoz Zahrádky U Palce hodlá i nadále zachovat a bude podporovat pořádání kulturních akcí v podobném rozsahu, jako tomu bylo v letošním roce. Město Tišnov tímto děkuje zástupcům občanské iniciativy „Zachraňme Zahrádku U  Palce“ za jejich dosavadní činnost, která přispěla nejen k otevřené diskusi, ale zejména pak k zachování Zahrádky U Palce pro potřeby veřejnosti.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: