Okénko ZUŠ

Okénko ZUŠ

V  uplynulém měsíci proběhly v  koncertním sále ZUŠ Tišnov dvě žákovské besídky. Protože školní rok je v  plném proudu, mohou besídky nabídnout bohatší program dosahující délky kolem šedesáti minut. Program každé besídky se snažíme sestavit co nejpestřejší. Převažující klavírní čísla jsou doplňována hrou na další hudební nástroje. Ty nejlepší výkony žáků můžete zhlédnout na našich webových stránkách v přiložené videogalerii. Již v  minulém čísle jsem se zmínil o  našem žákovi, mladém akordeonistovi Štěpánu Konečném. Ten i  v  tomto uplynulém měsí- ci reprezentoval naši ZUŠ na soutěži nesoucí název Mezinárodní akordeonové dny v Praze.

Na tomto soutěžním klání se umístil ve stří- brném pásmu a dík patří nejen jemu samotnému a paní učitelce Daně Morysové, ale také jeho rodičům, kteří Štěpána v jeho muzicírování podporují, a  to i  svou přítomností na každé takové soutěži. Literárně-dramatický obor Každoročně přicházející adventní doba je obdobím aktivity literárně-dramatického oboru. Podzimem vrcholí spolupráce s  tišnovskou knihovnou dvěma vzdělávacími aktivitami, a  to „Kniha mého srdce“ a  „Abeceda“. Na obou zmíněných projektech se podílejí žáci literárně-dramatického oboru pod vedením Berit Hönigové.

Nejbližší možnost zhlédnout představení žáků dramatického oboru bude v  rámci Adventního jarmarku škol (29. 11. 2015 od 16.30), na kterém žáci představí autorskou inscenaci pohádek Astrid Lindgrenové s názvem „Vánoční příběh“. Žáci literárně-dramatického oboru uvedli další abonentní koncert z  cyklu KPH. Ten byl tentokrát přesunut do prostor obřadní síně tišnovské radnice, kde soubor Ensemble Damian předvedl tišnovskému publiku torzo barokní opery. Před jejich strhujícím výkonem vystoupily naše dvě žačky Adriana Nečasová a Natálie Bartošová. Taneční obor Žáci naší školy se neučí pouze v  budově školy, ale snažíme se pro ně organizovat i  různé mimoškolní aktivity. Této výzvy se příkladně zhostila Markéta Chlubná, učitelka tanečního oboru. S vybranými žáky byla pří- tomna zahajovacímu koncertu taneční sezóny v  Janáčkově divadle, kde zhlédli představení německého Bayerisches Staatsballett.

Jiná skupina žáků se účastnila soutěže Naruby konané v Divadle HAMU s  novou choreografií „In Chains“. I  když jejich výkon v  kategorii klasický tanec na medailovou příčku nestačil, chuť celého týmu bojovat v dalších soutěžních kláních neklesl. V  prvním listopadovém týdnu se některé tanečnice účastní pravidelného setkání Dance Life. V  prostorách brněnského výstaviště se mnohasethlavé taneční těleso snaží o překonání rekordu ve Flash Mob. Letos se za účasti Jiřího Mádla a  Ondřeje Sokola rekord podařilo pokořit počtem 1 216 tanečníků. Součástí této akce je nabídka profesionálních kurzů a workshopů. Žačky Markéta Vrtělová a Žaneta Sobotková využily této příležitosti a podstoupily klasický baletní trénink, který vedli sólisté Národního divadla v Praze Michal Štípa a Nikola Márová.

Pozvánka na Předvánoční zastavení Předvánoční zastavení, tak se jmenuje hudební večer, který pro vás připravili muzikanti ze školních kapel Tomband a Faltaband. Koncert pořádáme v    pondělí 7.  prosince 2015 od 18 hodin v Kině Svratka. Program obou zmíněných formací doplní kapela Repas, kterou jste mohli slyšet v  rámci Evropského svátku hudby na Zahrádce U  Palce. Zájemci si mohou objednat lístky v rezervač- ním systému Kina Svratka.

Tomáš Zouhar, ředitel

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: