15. adventní setkání v Podhoráckém muzeu – tentokrát ve znamení naděje

15. adventní setkání v Podhoráckém muzeu – tentokrát ve znamení naděje

Tradiční adventní setkání bude v  letošním roce věnováno křehké oblasti lidských citů a  vlastností: lásce, naději, úzkosti, odhodlání, věrnosti, vytrvalosti a  dalším. Dopisy, které mámy psaly svým synkům do nemilosrdné I. světové války, odpovědi mužů ženám, pozdravy dětí, všechny se nesou v jednom tónu: tónu naděje na shledání a  klidný život po válce.

Vzpomínání a obavy při chystání balíčků pro vojáka, velké city i  nutnost každodenního koloběhu jsou vyjádřeny prostými slovy v  dopisech podléhajících kontrole nebo slovy písní, které bezděčně vytanuly v tíživé situaci. Vojáci na frontě, v polních lazaretech či v zajetí se snažili žít a přežít, nemohli propadnout strachu a beznaději, snažili se situaci odlehčit. Stejně tak se chovaly rodiny v  zázemí. I  ve válce v  našem regionu lidé pracovali, setkávali se při práci, zábavě i při náboženských obřadech, někteří se měli rádi, jiní se nesnášeli, děti si hrály, rodiče se starali, lidové obyčeje se dodržovaly.

Komponovaný program adventního setkání nazvaný Škoda tě, synečku, na tý vojně nabízí nahlédnutí do soukromého světa před sto lety, jenž byl zásadně ovlivněn válečnými událostmi. Pomocí předloh, jako jsou dobové dopisnice, fotografie, tiskoviny, vzpomínkové zápisky a dokumenty, odhrneme cípek opony zašlých dějů. Písničky, které zazpívají zpěváci z  KVJ, nabudou naráz nového významu. Akce se koná v neděli 6. prosince v 17.00 hodin v Podhoráckém muzeu, pobočce Muzea Brněnska v Předklášteří.

Srdečně zvou muzejníci.

Irena Ochrymčuková

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: