Provoz na nové komunikaci Tišnov–Předklášteří zahájen

Provoz na nové komunikaci Tišnov–Předklášteří zahájen

Stavba přeložky silnice III/3771 Tišnov– Předklášteří od kruhového objezdu u  vlakového nádraží k  železničnímu přejezdu na Trmačově je společnou investicí Jihomoravského kraje a  města Tišnov. Provoz na této komunikaci nahrazuje nevhodné komunikač- ní spojení z  centra města ulicí Jungmannovou a  Klášterskou směrem na Předklášteří. Jihomoravský kraj uhradil z  evropských fondů vozovku a město z  vlastních zdrojů související chodníky, parkovací plochy, nové veřejné osvětlení, vegetační úpravy, kompletní rekonstrukci ulice Na Loukách a  cyklostezku.

Na stavbu cyklostezky získalo město dotaci z kraje ve výši 1,3 mil. Kč. Celkové náklady města tvoří částku 17 mil. Kč. Touto cestou chci současně odpovědět na časté dotazy občanů na chybějící chodník směrem k přejezdu a na „tajemnou asfaltovou cestičku“ od přejezdu směrem do města. Chodník v ulici Klášterská končí u kapličky na Trmačově a nepokračuje až k železničnímu přejezdu, neboť tento přejezd není určen pro chodce. Musel by mít samostatnou závoru pro chodce se samostatným  časovým nastavením vzhledem k  rychlosti vlaků a  pohybu chodců. Z uvedených důvodů České dráhy, a. s., v rámci stavebního řízení nesouhlasily s vybudováním předmětného chodníku až k přejezdu. Úzká část cyklostezky od přejezdu směrem do města je takto navržena s důrazem na bezpečnost cyklistů. Pokud by cyklisté jeli po hlavní silnici a odbočovali vlevo na cyklostezku v ulici Klášterská, vzniklo by velice kritické místo odbočování vlevo mimo křižovatku.

Navržená úzká cyklostezka je jednosměrná, vede cyklisty ke zpomalení, zastavení a  sesednutí z kola u silnice, kde musí dát přednost. Tato akce přispěje ke zklidnění dopravy a ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů. Na závěr Vám všem přeji šťastnou cestu.

Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: