Jak bezpečně nakupovat na internetu

Jak bezpečně nakupovat na internetu

Advent je přede dveřmi. Podle tradice by měl být čas adventní dobou rozjímání, klidu a pohody v rodinném kruhu. V současnosti je to však v mnohém jiné. Čas předvánoční je naopak ve znamení spěchu a nervozity. Je to také období, které bývá pro prodejce, kteří nemají zrovna čisté úmysly, obdobím „žní“. Lidé nemají dostatek času na nákupy v kamenných prodejnách, a proto je stále populárnější využívání e-shopů. Nákup přes internet je rychlejší, pohodlnější a mnohdy je zboží na internetu i  levnější než  v  kamenných obchodech.

Tento způsob nákupu mívá ovšem i svá úskalí. Spotřebitelé by měli při výběru zboží či služby vybírat ověřené internetové obchody, zajímat se o kladné reference a ohlasy od jiných spotřebitelů, kteří již v  dané prodejně nakupovali či využili jejích služeb. Stejně tak jako spotřebitelé hledají na obalech výrobků známky kvality (např. Klasa apod.), měli by při nákupu přes internet volit certifikované obchody, které zaručují vyšší míru jistoty. Stejným způsobem by měli postupovat také u nákupů na slevových portálech.

Pokud se rozhodnete nakoupit u  neově- řeného obchodníka, doporučujeme zvolit způsob platby spíše na  dobírku, tedy až po dodání zboží. Platby předem jsou v takovém případě rizikové. Při převzetí zásilky od dopravce je nutné zkontrolovat neporušenost obalu a porušenou zásilku rozhodně nepřebírat, ale s  dopravcem sepsat o  poškození protokol a kontaktovat dodavatele. Pokud spotřebitel zaplatil svůj nákup přes internet platební kartou, zboží mu od prodejce nepřišlo a  prodejce se nemá k  vrácení peněz, může svoji banku požádat o  použití nástroje zvaného chargeback neboli zpětná platba. Banka spotřebitele obrazně řečeno stáhne zaplacenou částku zpět od banky obchodníka, pokud ten neproká- že, že zboží dodal. Podobně lze postupovat u  některých systémů elektronických peněženek, které nabízejí centrum pro řešení sporů mezi prodávajícími a  kupujícími.

V  případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s  žádostí o provedení chargebacku. Tu je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem. Chargeback může být někdy jedinou možností, jak dostat své peníze zpět. Každá internetová prodejna by měla uvádět na svých internetových stránkách obchodní podmínky, kde by mimo jiné měla informovat zákazníky o  právu na odstoupení od smlouvy. Při nákupu přes internet mají spotřebitelé právo na odstoupení od Město pomůže žadatelům o dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj Až 85% dotaci z  maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a  tzv. mikroenergetická opatření.

Městský úřad Tišnov nabízí občanům města v rámci dotační kanceláře bezplatnou pomoc s  přípravou podkladů. Ministerstvo životní- ho prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze zažádaly kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům (fyzickým osobám). Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV, mikroenergetická opatření.

Na začátku roku 2016 bude vyhlášena od Jihomoravského kraje tzv. kotlíková dotace. Kontaktní osobou na Jihomoravském kraji je Ing. Jiří Michna, e-mail michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 441. Kotlíkové dotace v kostce Na co dostanete dotaci: – zdroj včetně nákladů na jeho instalaci – nová otopná soustava – rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest – finančně méně náročná opatření na sní- žení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč) – služby energetického specialisty – projektová dokumentace Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč) Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR.

Výše podpory: – kotel výhradně na uhlí 70 % – kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 % – kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 % – + dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším) Kde a kdy budete žádat: – na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlá- sí výzvy pro občany Co budete muset určitě povinně doložit: – žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech – průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech – písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více – písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory K dotazům veřejnosti na kotlíkové dotace lze využít info e-mail: kotliky@sfzp.cz. Další informace včetně základních pravidel o kotlíkových dotacích jsou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje.

V  případě, že budete potřebovat pomoc se žádostí o  poskytnutí dotace, kontaktujte projektovou manažerku MěÚ Tišnov PhDr. Libuši Beranovou, e-mail libuse.beranova@ tisnov.cz, tel. 777 706 722. Spotřebitelské okénko INFORMAČNÍ SERVIS 04 Tišnovské noviny smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Někteří spotřebitelé však netuší, že platí i určité výjimky, kdy tak učinit nelze. Jedná se například o zboží upravené na přání zákazníka nebo audio-, video- i  softwarenahrávky, jestliže spotřebitel poruší originální obal médií, dále třeba i  o dodávku novin, časopisů…

V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů má ze  zákona spotřebitel v  případě nákupu na dálku. Pokud ale dárky zakoupí v  kamenné prodejně, nemůže na toto spoléhat. Řada kamenných prodejen i  velkých nákupních řetězců dává před Vánoci spotřebitelům možnost zboží po Vánocích vyměnit, či dokonce vrátit. Pokud si tedy nejste jisti, zda kupujete vhodný dárek či velikost, zamiřte do obchodu, který Vám v  tomto vyjde vstříc nad rámec svých zákonných povinností. Řada zahraničních prodejců se zaměřuje na český trh, svůj e-shop tak mají i v české verzi. Pokud jde o  prodejce z  jiné země Evropské unie, pak se spotřebitelé zpravidla mohou spolehnout na stejná práva, na která jsou zvyklí při nákupu u českého obchodní- ka, tedy na dvouletou záruku a podobně. Obracejí se na nás ale i lidé, kteří si mysleli, že nakupují na českém e-shopu, ale prodávají- cí sídlí v jihovýchodní Asii, zaslal nekvalitní zboží a nechce vyřídit reklamaci.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a  Slezska, z. s., nedoporučuje řešit peníze na Vánoce půjčkou, a zejména půjčkou u neprověřené nebankovní společnosti. Důrazně pak varujeme před nebankovními půjčiteli, kteří nabízejí půjčky do hodnoty 5 000 Kč. Pravděpodobně nebudou požadovat dolo- žení výše příjmu ani se nebudou příliš, nebo vůbec zajímat o  úvěrovou historii žadatele. Ve výsledku však u  těchto drobných půjček zpravidla věřitel částku vysoce přeplatí. Často totiž uhradí kromě úroků i vysoké poplatky za vyřízení půjčky a sjednání smlouvy, za její správu… Neplatí, že malá půjčka rovná se snadné splacení, a v případě, že se Vám splácet nepodaří, můžete většinou očekávat vysoké sankce. Zdroj: webové stránky www.sos-msk.cz a www.spotrebitel.net

text připravili pracovníci Odboru dopravy a živnostenského úřadu

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: