Čestná občanství a ceny města

Čestná občanství a ceny města

V  souvislosti s  oslavami státního svátku dne 28. října 2015 proběhlo v Tišnově několik vzpomínkových akcí. Tou nejvýznamnější bylo slavnostní vzpomínkové setkání k uctění padlých a  umučených odbojářů z  Tišnovska současně s navazujícím udělováním čestných občanství a  cen města, to vše u  příležitosti Dne vzniku samostatného Československa. Předávání ocenění proběhlo v plně obsazené obřadní síni radnice. Na akci se podílelo město Tišnov, Jihomoravský kraj, Muzeum Brněnska a Continuum Vitae. Ocenění předal jejich držitelům starosta pan Jiří Dospíšil. Zastupitelstvo města Tišnova udělilo čestné občanství:

– panu Benediktu Kociánovi, in memoriam, za celoživotní přínos sportu a jeho propagaci v Jižní Americe. Byl první, kdo do Chile přinesl odbíjenou a košíkovou. Jeho aktivity zasahovaly také do výchovy mládeže, boje proti alkoholismu a  charitativní oblasti. Jako velký vlastenec byl mimořádně aktivní i v organizování krajanského života. Založil zde první krajanský kroužek „Československé sjednocení“.

– panu JUDr. Karlu Seyfertovi, in memoriam. Byl výraznou osobností města Tišnova a velkou měrou se zasloužil o rozvoj města a  propagaci jeho dobrého jména v oblasti kultury a sportu. Zastupitelstvo města Tišnova udělilo cenu města

– panu Ladislavu Havlíkovi, za celoživotní přínos pro kulturu v Tišnově. Jako zakladatel, kapelník a  aranžér mnoha hudebních těles, především Ha-kapely, a  jako dlouholetý pedagog ovlivnil svou obětavou prací několik generací nejen tišnovských hudebníků.

– panu Josefu Ondrouškovi, za celoživotní přínos pro společenské a  kulturní dění v  Tišnově, především za jeho publikační činnost spjatou s tišnovskou historií a pří- rodou, za nadšenou a aktivní práci v místním zahrádkářském a včelařském spolku.

– panu Zdeňku Pololáníkovi, za mimo- řádně kvalitní celoživotní hudební tvorbu. Díky pestré rozmanitosti žánrů, jeho zálibě v  nevšedních nástrojových seskupeních, ale také díky pozoruhodnému poselství naděje a jasu se jeho skladby těší veliké oblibě po celém světě.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: