Přeložka silnice III/3771 Tišnov–Předklášteří

Přeložka silnice III/3771 Tišnov–Předklášteří

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zahájila počátkem roku realizaci stavby „Přeložka silnice Tišnov–Předklášteří“ od kruhového objezdu u nádraží podél trati až k železničnímu přejezdu na Trmačově. V souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci je město investorem souvisejících stavebních objektů, tj. chodníků, parkovacích zálivů, veřejného osvětlení, cyklostezky a rekonstrukce ulice Na Loukách.

Stavba obsahuje i vyvolané přeložky nízkého a vysokého napětí, sdělovacích a drážních kabelů a demolici části skladu společnosti Spark. Zhotovitelem stavby je společnost M-SILNICE a. s. se sídlem v Pardubicích. V současné době probíhá pokládka asfaltu a dláždění chodníků a parkovacích zálivů. Následovat bude osazení dopravního značení a výsadba stromů. Práce budou vyhotoveny do konce roku 2015. O průběhu stavby pravidelně informujeme v aktualitách na webových stránkách města. Celkové náklady města na tento projekt činí 17 milionů Kč.

Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: