Z oslavy Mezinárodního dne seniorů

Z oslavy Mezinárodního dne seniorů

Letošní oslava Mezinárodního dne seniorů se v Centru sociálních služeb Tišnov konala přímo v den tohoto svátku, tj. 1. října. Jak se stalo v posledních šesti letech tradicí, v průběhu celého odpoledne se střídali účinkující v pestrém programu. Koho jsme si pozvali letos? Žáky ze ZUŠ Tišnov: sestry Anežka a Hana Bartoňkovy zahrály na klavír a Agáta Zavřelová zazpívala. Z nedvědické pobočky ZUŠ přijeli harmonikáři Minimusic pod vedením paní Bohuslavy Nedomové. Děti z mateřské školy U Humpolky, pracoviště Květnická, zazpívaly a zatančily.

Originální taneční vystoupení s biblickými motivy jsme viděli v podání dívčího souboru Benedicat. Přišel i kouzelník Katonas, který předvedl zajímavé triky. Paní Anna Kratochvílová nám přijela zazpívat jednu árii za doprovodu svého bratra Františka Kratochvíla, který všem také zahrál na klavír. S velkým úspěchem se setkalo vystoupení Bítešanu pod vedením starosty Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka. Zlatým hřebem letošní oslavy Dne seniorů se stal Karel Gott revival. Slyšeli jsme zejména starší písně Karla Gotta, jež v podání pana Boudy zněly téměř jako přímo od „Mistra“. Při známých melodiích se většina přítomných přidala svým zpěvem a zavzpomínala s dojetím na dobu, kdy byly tyto písně moderní.

Že se akce seniorům líbila, dokládá i ohlas jedné z účastnic, paní Ludmily Cvrkalové, která napsala: „Je mnoho akcí, které pro nás seniory Centrum sociálních služeb pořádá. Výjimečná byla oslava Dne seniorů 1. října. V jídelně se sešlo opravdu hodně těch, kteří se chtěli setkat a pobavit. Bohatý program, který byl připraven, měl velký ohlas. Všichni byli spokojeni, zpívali, tleskali účinkujícím, kterých bylo opravdu hodně a předvedli kvalitní vystoupení. Nouze nebyla ani o občerstvení. Přivítali jsme zástupce MěÚ, kteří nám přišli nejen popřát, ale přinesli i víno na přípitek a setrvali s námi v družné zábavě.

Poděkování patří všem, kteří pro nás krásné odpoledne připravili, především pracovnici CSS Markétě Prokopové. Děkujeme za ochotu a vstřícnost.“ Připojuji se k poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslavy Mezinárodního dne seniorů v CSS, a doufám, že v příštím roce budeme moci tu letošní opět překonat pestrostí a zajímavostí programu.

Jana Wildová, ředitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: