Parkoviště v ulici Na Loukách uvedeno do provozu

Parkoviště v ulici Na Loukách uvedeno do provozu

Stavba parkoviště byla součástí projektu „Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách“ spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt zahrnoval výstavbu parkoviště P+R pro 103 automobilů, včetně veřejného osvětlení a výsadby zeleně. Stavbu realizovala společnost Eurovia CS, a. s.

Celkové náklady činily 9,68 milionu korun, z toho 85 % tvoří dotace Evropské unie. Následně byla zahájena rekonstrukce ulice Na Loukách v rámci projektu „Přeložka silnice III/3771 Tišnov–Předklášteří“.

Aby mohlo být parkoviště otevřeno dříve, než bude přeložka kompletně dokončena, byl v ulici Na Loukách položen podkladní asfalt a bylo požádáno o povolení zkušebního provozu. Konečná obrusná vrstva asfaltu bude položena následně v rámci celé stavby, a to zhruba na konci měsíce října.

Vyzýváme řidiče k maximální opatrnosti při příjezdu na parkoviště, v jeho okolí stále probíhají stavební práce.

Eva Jelínková, OIPP

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: