Mobilní sběr odpadu

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že na veřejných prostranstvích budou opět k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad.

Na každém sběrném stanovišti je umístěn kontejner v době od 15.30 do 18.00 hodin. Za velkoobjemový odpad lze považovat takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Pokud je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu.

U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů. K přistaveným kontejnerům lze donést i velkoobjemové elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (chladničky, sporáky, televize, monitory aj.) a které město odebírá prioritně na sběrném dvoře.

Prosíme o respektování pokynů obsluhy na jednotlivých stanovištích. Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také možné celoročně odevzdávat na sběrném dvoře, kde se tento odpad dále štěpkuje.

Ostatní bioodpad ze zahrad a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách nebo uložit do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad (od 20. března do 11. prosince 2015 se vyváží každý sudý týden v pátek) nebo větší množství bioodpadu odvézt přímo na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

Václav Drhlík, OSMKS

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

 

Další článek:
Předchozí článek: