Tak jsme se dočkali

Tak jsme se dočkali

Přání mnoha rodičů, dětí i nás pedagogů se stalo skutečností. V úterý 1. září 2015 Základní škola Smíškova slavnostně otevřela nově vybudované prostory s mnoha odbornými učebnami i kmenovými třídami. Vzniklo tak místo pro žáky, kteří doposud museli navštěvovat odloučené pracoviště školy na Riegrově ulici.

V tento moment jsme se všichni ocitli nejen na jedné lodi, ale i na jedné společné palubě. Skončilo tím mnohaleté nepříjemné přecházení dětí i pedagogů z jedné budovy na ulici Riegrova do budovy na Smíškově. A protože to byl velmi důležitý okamžik v historii naší školy, přivítali jsme tu první školní den i celou řadu významných hostů, kteří přispěli k slavnostní atmosféře celého dopoledne.

Přestřižení pásky před vstupem do budovy se ujali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, starosta města Tišnova Jiří Dospíšil a ředitel školy Michal Komprs. Jako tradičně při významných příležitostech školy i tentokrát vystoupil učitelský pěvecký sbor Los Ámos, který vtáhl do svého programu i všechny žáky shromážděné před školou. Odpoledne pak proběhlo v duchu dne otevřených dveří. Potěšil nás velký zájem z řad veřejnosti, rodičů i žáků.

Mnozí si přišli zavzpomínat na roky strávené ve škole, současní žáci přivedli své rodiče, aby se podívali do jejich nových tříd, a někteří možná přišli jen tak ze zvědavosti prohlédnout si nové školní prostory. A co staronové škole popřát do budoucna? Spoustu svědomitých a pečlivých žáků, usměvavých pedagogů a spokojených rodičů.

Hana Eklová, učitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: