Junáci, vzhůru!

Junáci, vzhůru!

V sobotu odpoledne 12. září 2015 jsme zahájili oslavy 80 let skautingu v Tišnově na ulici Družstevní 554 před domem, kde žili skauti Josef a Ladislav Vetešníkovi. Pamětní „kameny zmizelých” nám i kolemjdoucím budou připomínat statečnost, kterou oba muži prokázali během druhé světové války. Nebáli se postavit na stranu dobra a za pravdu položili vlastní životy v roce 1945 v koncentračním táboře ve Flossenbürgu.

Slavnostního odhalení se zúčastnili současní skauti z Tišnova, Veverské Bítýšky, pamětníci, zastupitelé města Tišnova, zástupci Muzea města Tišnova a spolku Continuum Vitae. Poslední dvě zmíněné organizace jsou spoluorganizátory akce i výstavy Junáci, vzhůru! Pietním aktem stejně jako vernisáží všechny přítomné provedl Miloš Sysel, skaut a historik, který celou akci inicioval. Akce Junáci, vzhůru! dále pokračovala v Muzeu města Tišnova. Kolem čtvrté hodiny se v sálu v prvním patře shromáždilo asi 80 lidí. Přišli se podívat na vernisáž spojenou s promítáním filmu o tišnovském skautingu.

Součástí programu bylo i vyprávění pamětníků meziválečných let i doby po revoluci. Hosté (skauti) z Veverské Bítýšky stejně jako tišnovští skauti zazpívali a zahráli na kytary staré i moderní skautské písně. Návštěvníci si prohlédli nově otevřenou expozici v přízemí muzea zachycující 80 let dějin i současnost skautingu v Tišnově. Na výstavě trvající až do 25. října 2015 jsou k vidění kromě starých kronik a dobových materiálů také fotografie z činnosti, diplomy či kostýmy z táborových her.

Po vernisáži se přítomní shromáždili k přátelskému posezení na zahradě Skautského domu, který skauti v uplynulých letech opravovali. V neděli bylo rušno v areálu letního kina pod Klucaninou. Muzeum města Tišnova, Odyssea Tišnov, Skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s., uspořádaly společně Setonův (dětský) den.

Děti si vyzkoušely, jaké to je, proměnit se v dobrodružného objevitele, poradit si s hlavolamy, projít pralesem poslepu, ulovit si obživu jen lukem a šípem, indiánský souboj „Muh Mohva” a další. Na akci se podílelo na tři desítky dobrovolníků a pomocníků a za jejich nezištnou pomoc jim moc děkujeme! Náš vděk patří i dárcům.

Projekt Junáci, vzhůru! vznikl za finanční podpory města Tišnova a firmy Baumat Tišnov. Mob. 605 936 552 (T-mobile STS) E-mail: marek.batelka@skaut.cz, www.kvetnice.skauting.cz

Marek Batelka, vůdce střediska

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: