Reakce na článek Martina Sebery o MŠ U Humpolky

Reakce na článek Martina Sebery o MŠ U Humpolky

V srpnovém vydání Tišnovských novin vyšel článek pana radního Martina Sebery, který informoval veřejnost o dění v MŠ U Humpolky. Z mého pohledu rodiče tento článek poněkud jednostranně informoval o situaci, která nakonec vyvrcholila odstoupením paní Musilové z místa ředitelky. Ráda bych proto doplnila některé podstatné skutečnosti, které vedly k nespokojenosti rodičů a pedagogických pracovníků MŠ. Petice rodičů vznikla v červnu 2014 hned z několika důvodů. Rodiče po paní ředitelce požadovali to, co je v jiných mateřských školách v Tišnově běžné a na co byli zvyklí i z naší MŠ: odpolední zájmové kroužky, edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, školu v přírodě a více společných akcí dětí a rodičů (přespání předškoláků ve školce, opékání špekáčků na zahradě a podobně). Trápilo nás také malé využití nově vybudované zahrady.

Ta byla prohlášena za nebezpečnou, nejzajímavější herní prvek byl po celé dva roky omotán červenobílou páskou a děti na něj měly zakázán vstup. Na zahradě si téměř nehrály, většinu pobytu venku trávily na procházkách městem. Toto vše se rodiče snažili s paní ředitelkou nejdříve vykomunikovat, naráželi zde ale opakovaně na její neochotu a dlouhé vysvětlování, proč to nejde. Všichni jsme chápali, že existují určitá zákonem daná pravidla, která se musí dodržovat, ostatní školky je ale také dodržují a přitom vše výše zmíněné funguje. Nespokojené byly i všechny pedagogické pracovnice MŠ U Humpolky, které se rozhodly vystoupit proti vedení paní ředitelky a požadovaly její odstoupení. Jejich situace v dlouhodobém otevřeném konfliktu se svou nadřízenou nebyla vůbec jednoduchá, přesto se všechny velmi snažily o bezproblémový chod školky, a to i v době téměř půlroční dočasné pracovní neschopnosti paní ředitelky Musilové. Chtěla bych zde zmínit i určitou „bezzubost“ celého systému, kdy zřizovatel (město) v podstatě nemůže odvolat ředitele jím zřizovaného subjektu (mateřské školy) bez závažného porušení povinností.

Z článku pana radního Martina Sebery je zřejmé, že paní Musilová žádnou svou zákonem danou povinnost neporušila, přesto s ní pedagogičtí pracovníci ani většina rodičů nebyli spokojeni. Jedinou možnou šancí na nového ředitele tak bylo přesvědčit paní ředitelku Musilovou, aby odstoupila sama. Ač se tak z článku pana radního Martina Sebery může zdát, že paní ředitelka Musilová dělala vše, co měla, a přesto musela odejít, není to tak úplně pravda. Ředitel mateřské školy by měl dělat daleko více než vést účetnictví, zajistit dodržování hygienických předpisů a striktně dodržovat předpisy právní. Tyto předpisy totiž vůbec neřeší (a ani nemohou řešit), jestli se školka vyvíjí v moderní vzdělávací zařízení, kde funguje spolupráce a komunikace mezi rodiči, učiteli a ředitelem.

Barbora Kněžínková

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: