Poděkování městu Tišnov

Poděkování městu Tišnov

Jak už víte z minulého čísla Tišnovských novin, žáci ZŠ Smíškova se již podruhé zúčastnili projektu Z místa, ve kterém žijeme. Rádi bychom touto cestou poděkovali zástupcům města za finanční podporu, které se nám dostalo. Díky ní se celá projektová skupina mohla zúčastnit závěrečného setkání týmů v Praze.

O tom, že i žáci základní školy dokážou odvést velmi kvalitní práci, se mohli někteří zástupci města sami přesvědčit na školní projekci dokumentu o Porta coeli, kam se k naší velké radosti dostavili v čele s panem starostou Jiřím Dospíšilem. Na podzim bychom chtěli uskutečnit i projekci pro veřejnost, na níž rádi uvítáme zájemce o regionální historii. O našem záměru budeme včas informovat.

Ještě jednou děkujeme městu, že podporuje mladé lidi v zajímavé činnosti, a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Věra Dvořáčková, zástupkyně ředitele

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: