Po desítkách let slavili v Jamném pouť

Po desítkách let slavili v Jamném pouť

Obyvatelé vesničky Jamné, místní části města Tišnova vzdálené od něj šest kilometrů, nedávno založili osadní výbor. Jednou z jeho prvních aktivit se 28. června stalo slavnostní setkání místních obyvatel. Toto datum má v historii vesničky velký význam. Na svátek sv. Petra a Pavla se totiž v Jamném v dřívějších dobách slavila pouť. Podle místních pamětníků se však její oslavy konaly naposledy přibližně před čtyřiceti lety. Členové osadního výboru se tuto už málem zapomenutou tradici rozhodli obnovit. V krátké době zorganizovali brigádu místních občanů, kteří vymalovali a dali do pořádku kapličku i její okolí.

V den pouti pak náves zaplnily stany s lavičkami, nechyběl stánek s občerstvením a děti se s nadšením vrhly do útrob skákacího hradu. Všechny generace si pak pochvalovaly vynikající sladkosti napečené místními ženami. Od dvou hodin byla za hojné účasti místních i návštěvníků z blízkého okolí sloužena mše svatá panem farářem R. D. Ervínem Jansou. Poté si účastníci pouti poslechli vyprávění o historii Jamného, která sahá až do 12. století. Na závěr celého dne vystoupil Tišnovský pěvecký sbor a vše zakončila volná zábava. Obnovenou jamenskou pouť přišel podpořit místostarosta Tišnova, pan Václav Šikula.

Městu Tišnovu patří poděkování za finanční podporu poskytnutou na zrealizování celé akce. Pouťové odpoledne se vydařilo natolik, že si je někteří protáhli až do pozdních večerních hodin. S průběhem akce byl spokojený i jamenský osadní výbor včele s Jiřím Procházkou, který zároveň potvrdil, že v obnovené tradici hodlají místní pokračovat i v příštích letech. Těšíme se na další akce a přejeme občanům Jamného, aby jim jejich elán a úsilí vydržely.

Radek Babička

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: