Atletický příměstský tábor

Atletický příměstský tábor

13. až 17. 7. 2015

Celý týden se 25 dětí účastnilo příměstského tábora pořádaného Atletickým klubem AK Tišnov. Každý den měl pevný režim, sraz v rozmezí 8.00–8.30 hod., dopolední program se svačinou, poté oběd, odpočinková fáze a fáze odpolední, opět se svačinou a ukončení v 16.00 hod. Místo konání bylo v tělocvičnách a na hřišti ZŠ Smíškova.

Počasí nám přálo, někdy až moc, ale ani 35stupňová vedra nemohla pohodový týden narušit. Děti byly hned první den rozděleny do družstev a zvolily si jména podle celotáborové hry „Cesta kolem světa“. Tak byla vytvořena čtyři družstva: Ekvestrie, Nejstát, Kokodánsko a Společnosti cesta kolem světa s. r. o.

A začaly týmové soutěže, které měly určit vítěze: Orientační běh, Malování na trička, Orchideje, Míčový trojboj, Trosečník v lanovém parku Proud v Brně, Člověče, nezlob se s živými figurami, Vlajkovaná, Modernější pětiboj, Stopovaná, Biatlon, Netradiční olympiáda a na závěr proběhl Jarmark, kde si děti mohly zkusit, že živit se sportem není jednoduché. Na několika stanovištích musely splnit úkol absolvováním několika cvičení, získaly virtuální platidlo, za které si poté mohly koupit v obchodě ceny.

Celý týden proběhl pod bdělým a odborným dohledem kuchařek ze školní jídelny na ZŠ Smíškova, které nemalou měrou ovlivnily spokojenost dětí i trenérů. A na tomto místě přísluší poděkovat trenérům AK Tišnov za perfektní a bezvadný přístup k celému soustředění, za hodiny příprav jednotlivých her, za vedení všech čtyř družstev a za celý zdárný průběh. Díky, Mišo, Terko, Petro, Alčo, Verčo. Další podrobnosti včetně bohatých fotogalerií jsou na webu www.aktisnov.wz.cz.

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: