Víkend otevřených zahrad v Lomnici u Tišnova

Víkend otevřených zahrad v Lomnici u Tišnova

V letošním roce jsme přihlásili zámecký park s oranžerií v Lomnici u Tišnova do celostátní akce Víkend otevřených zahrad. Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii a setkal se s velkým ohlasem i u nás, letos se konal již VI. ročník. Akci pořádá Průvodce parkem, o. s., ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Národním památkovým ústavem a Českou komorou architektů. Hlavním garantem je Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., z MZLU zahradnické fakulty v Lednici.

V sobotu dne 13. 6. 2013 jsme s velkým očekáváním hleděli k morovému sloupu na náměstí, kde jsme měli ve 13.00 hodin sraz. I když panovalo nehorázné vedro, sešlo se 42 lidí! To bylo velice potěšující zjištění. Myslím, že „tahákem“ byl doc. Ing. Jan Lacina, CSc., který je z Tišnova a je  známý svými znalostmi a uměním vypravovat. Skupinka se tak začala díky jeho povídání seznamovat s významnými stromy v zámeckém parku, což byl např. mohutný ořešák černý, buk lesní červenolistý – památný strom pyšnící se 3. místem v celostátní anketě Strom roku v roce 2010. Poněkud schovaný mezi stromy roste mladý jinan dvoulaločný. Návštěvníci viděli další mohutné stromy, zejména lípy, zajímavý jasan ztepilý jednolistý, na terase rostoucí jasan ztepilý převislý. U vchodu do další části parku za brankou roste smrk stříbrný, bohužel už odumírající.

Za zámkem na rovné terase je pěkný tis červený, nahovětvec kanadský a další mohutný ořešák černý, u vyhlídky do půvabné krajiny pak roste mohutná lípa a památný strom – javor horský u tenisového kurtu. Pohled na židovský hřbitov a do okolní líbezné krajiny s výkladem doc. Ing. Laciny byl skvělým doplněním předešlých informací o stromech. Cesta zpět vedla kolem torza lípy, která byla kdysi památným stromem, před léty vyhořela a dnes je zcela rozpadlá. Skupinka se vydala příkrou pěšinou k obnovenému romantickému altánu. Průhledy do okolní krajiny jsou ale dávno zarostlé. Úzká pěšina nás dovedla k zadní brance nynějšího Zahradnictví pod zámkem, které v roce 2011 založili manželé Touskovi, jimž zahradnictví patří.

Zastavili jsme se u staré kdouloně obecné, z jejíž plodů se dá vyrobit výborný kompot, připomněli jsme si letošní katastrofální úhyn včelstev a částečné znovuobnovení a také možnost zakoupení rostlin včetně fíkovníků namnožených ze zdejší původní rostliny. V obnovené oranžerii (v roce 2011 se zde byli někteří Tišnované v rámci exkurze pořádané společností za Sebevědomé Tišnovsko podívat na její žalostný stav) následoval výklad Dagmar Fetterové o historii obnovy oranžerie. Zapůjčené kresby dětí z místní školy a mateřské školky vyzdobily dlouhou stěnu oranžerie. V „dětském koutku“ byly k dispozici různé hračky pro malé návštěvníky včetně 80 let starého dřevěného houpacího koníka, zapůjčeného z Brna. Ještě nakouknutí do hrnčírny a zajímavého prostoru autentické pece a první Víkend otevřených zahrad v Lomnici byl u konce.

Spokojení návštěvníci se ještě zapsali do návštěvní knihy s přáním opakovaného setkání. Závěrem chci upozornit na potěšující okolnost, že na cenu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost), kterou vyhlašuje generální ředitelka Národního památkového ústavu, byla navržena mezi 27 vybranými, v roce 2014 obnovenými památkami i oranžerie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova!

Do konce srpna probíhá hlasování na http://www.npu. cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis/. Oranžerie s hrnčírnou je v seznamu památek na 21. pozici pod názvem Záchrana oranžerie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova. Pokud podpoříte svým hlasem tuto jedinečnou oranžerii a ta se umístí na předním místě, bude to pro její „zachraňovatele“, ale dnes už i obdivovatele veliká čest! Autorka příspěvku Dagmar Fetterová děkuje za zdárný průběh akce zejména panu doc. Ing. Janu Lacinovi, CSc., a dále paní Andrejce Hanielské z městyse Lomnice a také za podporu panu starostovi Ing. Milanu Vojtovi.

Dagmar Fetterová

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Předchozí článek: