Nádražní podchod novou zajímavostí města

Nádražní podchod novou zajímavostí města

Ve středu 15. července 2015 byla obyvatelům Tišnova symbolicky předána umělecká výmalba nádražního podchodu. Na podvečerní akci, která byla pojata jako koncert s vystoupením smyčcového kvarteta členů Tišnovského komorního orchestru, se sešli všichni, kteří se o proměnu tohoto donedávna nevábného místa zasloužili: představitelé města Tišnova starosta Jiří Dospíšil a místostarosta pro kulturu Tomáš Komprs, starosta obce Předklášteří Antonín Nahodil, zástupce správce podchodu SŽDC, členové spolku Za sebevědomé Tišnovsko, kteří výmalbu iniciovali, zástupci sponzorů a samozřejmě tvůrce výtvarného díla, malíř, dramaturg a scénograf MgA. Vladimír Kiseljov, který v průběhu slavnosti návštěvníky malbou nazvanou „Brána nebes“ provedl.

Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od výmaleb na jiných nádražích je ta tišnovská promyšleně tvořeným celkem ztvárněným uměleckými prostředky. Nástěnná malba je koncipována jako filozofický a estetický prostor, kde divák postupně prochází čtyřmi živly a prohlubuje a přetváří tak každý svůj den při cestě do práce nebo při jiné cestě vlakem. Čtyři živly obsahují všechny emoce a stavy, které člověk během svého života prožívá. Kompozice této nástěnné malby je úmyslně podobná např. skladbě symfonie, spojující ve svých větách protikladné principy a podobně pracující s rytmem, překvapením a s kontrasty. Její celková i detailní kompozice využívá energetického a symbolistického působení barev na lidské vědomí i podvědomí, do jejichž hloubek svým rozsahem proniká a spouští nové tvůrčí procesy ve svém okolí. Zároveň tak vytváří prostor krásy, kde se následně už nevyskytuje kriminalita a vandalismus.

Umístění malby v původně velmi tmavém a špinavém podchodu vlakového nádraží je také záměr – jeho původní temná a odstrašující materie je transformována v duchaplnou a krásnou. Smyslem díla je tedy dokázat, že veřejný prostor může být krásný a může trvale pozitivně přetvářet své okolí. Divák prochází podchodem jako iniciační jeskyní nebo labyrintem, průvodcem jsou mu na stěnách děti, které jsou zde znázorněny jako svaté a představují naše prvotní poslání, čistotu a přímost našeho záměru. Obracejí zaběhnutý život vzhůru nohama. Nejdříve procházíme materiálním světem živlu země, představovaném mimo jiné Sisyfem a lidmi běhajícími v kolečku pro křečky. Následuje živel vzduchu, ve kterém nacházíme odlehčení, na stropě sledujeme výjev stvoření slunce a luny. V živlu vody nacházíme mimo jiné děti, které se mezi mořskými korály potápějí do svého nitra pro perlu svého poslání, a na stropě symbolický soutok pěti vodních toků, které se setkávají v Tišnově. Závěrečnému živlu ohně a ducha vévodí zářící Brána nebes, Praha objímající Brno a Kristus vstávající z mrtvých a přesvědčující nevěřícího Tomáše. Brána nebes je harmonií všech živlů dohromady a prochází se skrze ni Láskou dvou spojených bytostí, spojením protikladů.

Na stěnách vedoucích k nástupištím vidíme výjevy z měst, kam vlaky vedou – tedy např. Zelenou horu architekta Santiniho ve Žďáře nad Sázavou, Prahu, Brno aj. To usnadňuje cestujícím orientaci a zároveň je tyto motivy ladí na místo, kam směřují. V samotném podchodu jsou vyobrazeny všechny významné stavby a dominanty Tišnova a Brána nebes v Předklášteří, opět namalované v souvislosti s živly a energiemi, které v nich převládají. (Text převzat z letáku autora malby pro návštěvníky vernisáže, v přípravě je brožura s podrobným výkladem jednotlivých motivů.)

Celý projekt bylo možné uskutečnit díky finanční podpoře města Tišnova a obce Předklášteří a díky finančním příspěvkům celé řady sponzorů, z nichž jmenujme alespoň firmy PROVOD, Subterra, FreeBow, ELVEKO, Ivana Zapletalová – IZ Reality, SYSTRA, EMKOR Technology, Mouka Tišnov a Michal Trojánek – pneuservis.

Kromě toho menšími částkami přispěly i další subjekty a také jednotliví občané. Významný byl rovněž podíl dobrovolníků ze tří spolupracujících tišnovských spolků (Za sebevědomé Tišnovsko, Čas pro sebe a Continuum Vitae), kteří společně zajistili přípravu podchodu k malbě a celkovou organizaci. Mimořádná byla i míra zapojení veřejnosti, pomáhat při vybarvování motivů přišlo během dvou týdnů malby více než padesát dobrovolníků z Tišnova, Brna i dalších míst. Některými návštěvníky slavnostního podvečera byla vyslovena obava, jak dlouho prosvětlený a zkrášlený podchod vydrží v tomto stavu, zda malba nebude poškozována sprejery.

Celá plocha výmalby je opatřena dvojí vrstvou antisprejového nátěru a uvažuje se o instalaci kamer. Kromě toho je (v případě souhlasu správce podchodu) zvažována instalace přehrávače s klasickou hudbou, což podle zkušeností autora výmalby V. Kiseljova z jiných nádraží svým způsobem, vytvořením pozitivní atmosféry, přispívá k ochraně místa.

Nová podoba podchodu výrazně kontrastuje se zanedbaným vstupem, často špinavým schodištěm a podlahou podchodu, rezavým zábradlím a zanedbanými výplněmi u výstupů na nástupiště. Neudržovaný je rovněž přednádražní prostor a zmínit by bylo možné i další nedostatky. Proto se dlouhodobé aktivity spolku Za sebevědomé Tišnovsko budou ubírat právě tímto směrem – hledáním cest, jak spoluprací různých subjektů dojít k postupnému zlepšení celkového stavu tohoto veřejného místa

Helena Pernicová

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: