50 let v Králově jeskyni

50 let v Králově jeskyni

Když onoho nedělního odpoledne 28. 5. 1972 vešel, resp. spadl Bártovic Luxík do speleologických dějin, někteří Tišnováci nebyli překvapeni. Květnická propast i další krasové jevy poutaly pozornost geologů i speleologů a přitahovaly zájemce nové. Po setkání s Janem Himmelem se roku 1971 stali Pavel Vašík a Stanislav Svoboda členy Speleologické sekce při Domu kultury ROH Královopolské strojírny v Brně. O krasové jevy pod Květnicí se zajímal i Alois Král, významný speleolog, objevitel Demänovské jeskyně, který v Tišnově žil a zemřel v únoru 1972.

Brzy po objevu vznikla tišnovská skupina Speleologické sekce – speleologický kroužek při Podhoráckém muzeu (od roku 1976 jako ZO 6-07 jeden ze zakládajících subjektů součást České speleologické společnosti). Předsedou se stal Antonín Bárta a členy všichni, kdo byli u počátečních fází objevu, tj. Jaroslav Bárta st., Jan Běluša, Pavel Vašík, Karel Dvořák, Miloslav Melkes. Jeskyni pojmenovali po nedávno zemřelém Aloisi Královi a začali pracovat na jejím zmapování. První mapa byla dokončena roku 1974 a zachycovala dvě překrývající se patra s délkou polygonu 330 m. Jeskyně měla pět menších dómů a ani následné objevy (Závalový komín, Rotunda) nebyly prostorově větší.

V roce 1976 byla vyražena přístupová štola do horního patra. Umožnila lepší odvoz vytěženého materiálu a zpřístupnila jeskyni pro návštěvníky.  Zrychlení výkopových prací brzy přineslo výsledky. V dubnu 1984 byla objevena nejkrásnější část Královy jeskyně, později nazvané Dobišarova jeskyně po svém tragicky zesnulém objeviteli. Kvůli ochraně unikátní výzdoby je nepřístupná a lze do ní jen nahlédnout. Další objevy následovaly v únoru 1989, a to Zasedací síň, U Sovy, síň U tří Macků, Labyrint a především dosud největší prostora, Tišnovský dóm o rozměrech 35 × 17 m. Ještě v květnu roku 1989 byl objeven Hrozivý dóm. Nastalo období dlouhého čekání na větší objev.

Trpělivá práce při vynášení vytěženého materiálu a nezdolná naděje, že uvnitř hory je ještě mnoho skryto, přinesly své ovoce. V roce 2008 byl objeven Nedělní dóm, druhý největší prostor o velikosti 22 × 5 × 8 m s krásnou krasovou výzdobou, dále sintrový útvar připomínající zkamenělou vodu, pro svou barvu nazvaný Bílá řeka.

Celková délka jeskyně už čítala 1000 m. A jako by si i sama jeskyně chtěla připomenout 50 let od svého objevení, pustila jeskyňáře v lednu 2022 do dalších prostor. Podrobněji se v tomto čísle Tišnovských novin novému objevu věnuje Pavel Vašík.

Výstavou 50 let v Králově jeskyni si v Muzeu města Tišnova připomeneme výročí objevu. Výstavu zahájíme 21. 5. v 18.00 v rámci Tišnovské muzejní noci. Návštěvníci se mohou těšit na stereoskopický (3D) snímek z Královy jeskyně. Bude připraven i program pro děti v podobě dobrodružné výpravy za záchranou Luxíka nebo možnost vyzkoušet si jeskynní malby.

Eva Vávrová

Další článek:
Předchozí článek: