Nová lesní naučná stezka

Nová lesní naučná stezka

Dramatické klimatické změny a s nimi související kůrovcová kalamita změnily vzhled krajiny a nevyhnuly se ani Lomnici. Lesy kolem nás jsou v  ohrožení a častokrát můžeme nabývat dojmu, že se naše okolí radikálně mění během krátké doby k nepoznání. Co za proměnou stojí a v čem spočívá dnešní úsilí lesníků, si mnohokrát neumíme představit.

Společnost Správa majetku Thienen-Serényi s. r.o ., která obhospodařuje lesy ve vlastnictví rodiny na polesí Lomnice (a polesí Luhačovice), v červnu aktualizovala a rozšířila stávající naučnou stezku v bývalé lomnické oboře směrem do obce Šerkovice a doplnila ji také o další interaktivní prvek u dětského hřiště.

Trasa vede převážně po zpevněných cestách a stezkách, po kterých projede i kočárek. Zavede vás na svážnici směrem na Rašov, u které najdete odpočinková místa s lavičkami a krásným výhledem na lomnickou krajinu.

Přijďte do lesa a během procházky se podívejte na stezku, která vznikla za podpory místní akční skupiny Boskovicko PLUS ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně.

Lýdia Thienen

Další článek:
Předchozí článek: