Podnikatelský servis

Podnikatelský servis

Vážení podnikatelé, živnostníci, rád bych vás touto cestou seznámil s novou rubrikou Podnikatelský servis, kterou město Tišnov bude pravidelně připravovat v Tišnovských novinách. Přinášet budeme důležité informace spojené se změnami legislativy, často dotazovanými postupy i články s tématem ochrany spotřebitelů. Proto pokud budete mít zájem se podělit o svůj názor, postřeh či dotaz – budeme rádi. Pište nám na e-mail podnikani@tisnov.cz, můžete také volat na tel. 603 803 786 (Aleš Navrátil).
Věřím, že se nám podaří společnými silami vytvořit z této rubriky komunikační kanál, kterým k vám budou proudit aktuální a hlavně rychlé informace pro podnikatelský sektor. Sám podnikám od roku 1997, a vím tedy, jak důležité jsou pro naši práci rychlé informace. Krásné a prosluněné jarní dny přeje Aleš Navrátil – radní, garant města Tišnova za oblast podnikání a zaměstnanost.

EET bude pozastavena na dobu nouze a tři měsíce k tomu
Vláda ČR v pondělí 23. 3. jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
Ministerstvo financí ČR již dříve plánovalo fakticky odložit start třetí a čtvrté fáze EET tím, že by neprovádělo kontroly. To byl ale podle resortu krok, který vycházel z aktuální situace a jeho cílem bylo omezit návštěvy finančních úřadů. EET začala platit 1. 12. 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200 tisíc podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.

Realitní zprostředkování je nyní vázanou živností
Dne 3. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Podnikatel, který byl před tímto dnem oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba,  obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před  uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 3. 9. 2020 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku. Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Aleš Navrátil – radní, Živnostenský úřad

Další článek:
Předchozí článek: