Čištění místních vodních toků na Den Země

Čištění místních vodních toků na Den Země

Den Země slavíme v České republice od roku 1990 spolu s dalšími asi 190 státy po celém světě jako mezinárodní den, kdy si připomínáme ekologické otázky a dopady činnosti člověka na životní prostředí.

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko a Ekoporadna v roce 2007 uspořádaly jako součást oslav Dne Země své první čištění místního vodního toku – Svratky, a tato akce se stala jejich každoroční tradicí. Kromě Svratky se čištění soustředilo také na další nejbližší toky Tišnova jako Besének, Závistka nebo Lubě. Dobrovolníci z řad milovníků přírody, dětí z dětského domova či škol i samotných členů spolku nasbírají i pár desítek velkých pytlů na odpadky na jednom toku. Mnozí si Čištění vodních toků v Tišnově pořádané Ekoporadnou pletou s mezinárodní akcí Ukliďme Česko, ale na rozdíl od ní je pořádáno již více než deset let a stalo se každoroční aktivitou v brzkých jarních dnech.

A jak moc jsou místní toky v současnosti znečištěny? Hlavním tokem protékajícím Tišnovem je řeka Svratka, která se dle posledních záznamů z let 2017 a 2018 určených na základě několika parametrů (organické znečištění, obsah dusíku, fosforu, saprobní index makrozoobentosu) řadí do III. kategorie čili „znečištěná voda“. Směrem k Brnu je však Svratka postupně čistší. Do stejné kategorie byl zařazen i potok Besének. Potok Lubě bohužel spadl až do V. kategorie jako „velmi silně znečištěná voda“. O Závistce záznamy nejsou. I přesto jsou v okolí tišnovských vodních toků k vidění mnohé zajímavosti z fauny i flory. Ze vzácnějších ptáků můžeme na Svratce i Besénku vidět ledňáčky, čápa černého nebo skorce vodního. Dle stromových okusů se zde zdržuje i bobr. I přes nepříliš čistou vodu stále najdeme v zoobentosu na dně toků blešivce, chrostíky nebo splešťule. Zajímavostí je výskyt ohroženého velevruba tupého v Lubi. Navzdory znečištění tohoto potoka a také pokusům o jeho vytrávení u Drásova se díky složitému vývojovému cyklu s několika stádii výše proti proudu nadále vyskytuje. Jarní břehy rozkvétají blatouchy, kosatci, křivatci i orseji, u Besénku najdeme i vzácnější podbílek šupinatý. Uklízení těchto toků minimálně přispívá k estetickému dojmu z jarní květeny rostoucí na březích, i když jejich znečištění bohužel poukazuje i na značnou antropogenní činnost a také na nezodpovědnost některých občanů.

Několik otázek o tom, jak probíhá čištění toků a jaká překvapení přináší, jsem položila Lence Floriánové, člence spolku Za Sebevědomé Tišnovsko, která organizuje čištění místních vodních toků od počátku vzniku akce.

Lenko, čištění místních vodních toků se věnuješ víc jak deset let. Jak se toky změnily v průběhu této doby? Přibývá vyhozeného odpadu?
V podstatě se nezměnily vůbec. Co se poházeného odpadu týče, rok co rok je pořád co čistit.

Který z místních toků bývá nejvíce znečištěn a čím?
Tok, který se bude daný rok čistit, vždy vybíráme podle množství odpadků a podle toho, jak dlouho jsme jej nečistili. Opakovaně čistíme Svratku, Besének, Závistku až ke koupališti či k Březině. Také potok Lubě byl již dvakrát za ty roky vysbírán. Některý tok stačí jeden rok vyčistit a pár let ho čistit nemusíme, není to tolik potřeba. Jiné by to naopak potřebovaly každý rok. Obecně jsou odpadem nejvíce znečištěny toky podél frekventovaných silnic, kde lidé běžně z aut vyhazují plechovky, PET láhve, a dokonce i pneumatiky. Běžné jsou také igelity, plastové pytle či stavebniny.

Kdo se zapojuje do čištění?
Dlouhé roky se zapojovaly do čištění s paní vychovatelkou děti z tišnovského dětského domova. Jinak přichází hodně členů ze spolku a také v menší míře i veřejnost. Každé čištění je zakončeno posezením u táboráku a drobným občerstvením. Město Tišnov nám poskytuje pytle na odpadky a zajišťuje pak jejich odvoz.

Kolik odpadu za to jedno odpoledne nasbíráte?
Záleží na míře znečištění, ale počet kolem 20–25 velkých pytlů je naprosto běžný.

Co jsou lidé schopni vyhodit do řek a potoků?
Každý rok jsou to pneumatiky, petky a plechovky od piva či limonád. Jeden rok jsme z řeky vytahovali vyhozenou ledničku, jiný rok jsme při čištění Závistky u koupaliště našli starý polorozpadlý sporák nebo kostru od židle. Likvidovali jsme i opuštěné bezdomovecké obydlí na kraji Besénku plné všemožného harampádí. Vždycky jsme něčím překvapeni a občas nám i něco doslova vyrazí dech.

Letos nás při příležitosti oslav Dne Země čeká čištění řeky Svratky. Čištění proběhne 18. dubna v odpoledních hodinách, s sebou si vezměte pracovní oděv a rukavice. Sraz bude ve 14 hodin na náměstí u kašny, odkud půjdeme k Trmačovu. Čistit začneme od mostu do Předklášteří až za koupaliště. Tam čištění zakončíme tradičním opékáním špekáčků a společným posezením. Uvítáme každou pomocnou ruku! Uskutečnění akce závisí na aktuální situaci.

Tereza Karasová

Další článek:
Předchozí článek: