Vzdělávací aktivity pro rodiče

Vzdělávací aktivity pro rodiče

Věděli jste, že ve Studánce organizujeme řadu přednášek, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na výchovu dětí, partnerské a rodinné vztahy a na seberozvoj rodičů? Možná to tak trochu tušíte, možná jste někde viděli náš plakát nebo Studánku sledujete na Facebooku.

A možná vás dokonce některé téma zaujalo a na přednášce nebo semináři jsme se už setkali. Co ale nejspíš nevíte, je to, že se vzdělávací aktivity navzájem doplňují nebo na sebe navazují. Jak se v tom tedy vyznat a s čím začít?

Odrazovým můstkem pro rodiče jsou dvě přednášky Rozvoj rodičovských kompetencí I. a II., v nichž se rodiče dozvědí základní informace, které s příchodem dítěte do rodiny potřebují. Pozornost je věnována nejen potřebám dětí, ale i potřebám rodičů. Dozvíte se, co je pro dítě důležité v jednotlivých vývojových obdobích, jak ho podpořit v rozvoji a jak zvládat obtíže, které tato období provází. Dotkneme se témat jako důslednost a hranice, odměny a tresty, komunikace s dětmi, zvyšování psychické odolnosti dětí nebo výchova sourozenců. Pro rozvoj dítěte je důležitý pocit bezpečí, který čerpá z rodičů a z nejbližšího okolí. Proto jsou zde zařazena témata jako harmonizace rodiny po narození dítěte, důležitost naplňování potřeb rodičů, dokonalost ve výchově a další rodičovské pasti a mýty. Vybaveni tímto „rodičovským minimem“ se lépe zorientujete jak v nabídce vzdělávacích aktivit Studánky, tak v množství mnohdy protichůdných informací dostupných na internetu a v médiích.

Co si z nabídky přednášek, seminářů a kurzů ve Studánce tedy dále vybrat? Ze zkušenosti víme, že nejvíce rodiče vyhledávají témata, která se týkají  dětí a aktuálně se s nimi potýkají. Při řešení konkrétního problému (vztekání, těžké usínání, kousání ostatních, vzdor, nesoustředěnost, separační úzkost) si uvědomí širší souvislosti jako důležitost hranic ve výchově, důslednost, různé temperamenty dětí a rodičů, potřebu komunikace.

A jelikož se dítě učí nejvíce nápodobou, dříve nebo později rodiče pochopí, že chování dítěte zrcadlí to, co se děje v rodině, a že je tedy potřeba pracovat na harmonizaci partnerských vztahů a vztahů v širší rodině. A odsud už je jen krůček k uvědomění, že se změnou musíme začít u sebe.

Toto jsme měli na zřeteli, když jsme ve Studánce připravovali koncept vzdělávacích aktivit pro rodiče. Stojí na třech pilířích: výchova dětí,  harmonizace partnerských a rodinných vztahů a seberozvoj rodičů. Jednoduše řečeno motivujeme rodiče k hledání odpovědí na to, jak to mám já jako rodič, jak se mi daří v partnerském vztahu a jak zvládám výchovu dítěte.

A jak vybíráme témata, kterým se v daném roce věnujeme? Něco jsou evergreeny, které by měl slyšet každý rodič, a proto je zařazujeme pravidelně v tříletém intervalu. Sem patří třeba důležitost hranic ve výchově, komunikace s dítětem, práce s emocemi, vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti, odměny a tresty, sourozenecké vztahy, specifika výchovy holek a kluků nebo první pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí.

K tomu přidáme témata, která aktuálně mezi rodiči rezonují, třeba sexualita u dětí, jak pracovat se strachem, jak zvládnout nástup dítěte do školky, jak na neklidné a nesoustředěné děti nebo jak pěstovat zdravý vztah k jídlu. Výběr doplníme přednáškou věnovanou partnerským vztahům a seminářem zaměřeným na zvědomění a rozpuštění svých stínů, které nám komplikují život a vztahy k druhým lidem, zejména k těm nejbližším.

Každoročně tak rodičům nabízíme vyladěný výběr přibližně deseti zajímavých přednášek a seminářů.

Velkou pozornost věnujeme výběru lektorů. Díky dotacím k nám můžeme pozvat zajímavé osobnosti zblízka i zdália nabízet jejich přednášky a semináře za přijatelné ceny. Mohli jste se tak u nás setkat například s Jiřinou Prekopovou, Lidmilou Pekařovou, Vlaďkou Bartákovou, Irenou Kubantovou, Markem Hermanem, Janem Svobodou, Jiřím Haldou a mnohými dalšími. Chybí vám v tomto seznamu nějaký odborník, kterého znáte nebo sledujete na sociálních sítích, případně napsal zajímavou knihu nebo se věnuje tématu, které je přínosné i pro ostatní rodiče? Dejte nám vědět, rádi ho do Studánky pozveme.

Program pro rok 2023 už máme připravený a opět se je na co těšit. Podrobněji vám ho představíme v dalším vydání Tišnovských novin. O aktuálních událostech se dozvíte také na studánkovém webu nebo Facebooku, případně ze studánkového newsletteru, který měsíčně posíláme mailem. Těšíme se, že vás některé z nabízených témat osloví a že se ve Studánce v příštím roce setkáme.

Radka Štěpanovská

Další článek:
Předchozí článek: