Na co se můžete těšit ve Studánce

Na co se můžete těšit ve Studánce

Do roku 2023 vstupujeme s přáním připravit pro rodiče s dětmi z Tišnova a okolí zajímavé akce a aktivity. Věříme, že se s vámi ve Studánce setkáme na kroužcích, kurzech, přednáškách, besedách nebo na kulturních akcích, které každoročně pořádáme. Pravidelný program ve Studánce začne v týdnu od 9. 1. 2023.

Hned začátkem roku se můžete těšit na tvůrčí workshop Vision board pro harmonický rok 2023 (21. 1.). Pod vedením Lenky Singerové, výtvarnice, lektorky a terapeutky, si vyrobíte svou nástěnku snů (vision board), která vám v následujících měsících bude připomínat směr, kterým jste se rozhodli vydat, a díky níž budete snadněji dosahovat svých záměrů.

Koncem ledna také začíná dvoudílný cyklus rodičovského minima Rozvoj rodičovských kompetencí I. (31. 1.) a Rozvoj rodičovských kompetencí II. (14. 2.). Cílem přednášek je seznámit rodiče s potřebami dětí v jednotlivých vývojových obdobích, najít výchovný styl, který vyhovuje potřebám dětí i možnostem rodičů, vysvětlit jedinečnost rané citové vazby a zamyslet se nad běžnými rodičovskými mýty. Ve druhé přednášce bude pozornost věnována také následujícím tématům: důslednost a hranice, odměny a tresty, komunikace s dětmi, zvyšování psychické odolnosti dětí, podpora růstového myšlení a sourozenecké vztahy. Tématem vás provede psycholožka Mgr. Kateřina Žalčíková.

V březnu se můžete nechat inspirovat Ing. Eliškou Vondráčkovou, integrativní koučkou. Na přednášce Jak nevyhořet na mateřské (28. 3.) pomůže ženám zmapovat vlastní životní situaci a uvědomit si, kam směřují a proč. Dalším tématem, kterému se Ing. Eliška Vondráčková bude věnovat, jsou Komunikačně vypjaté situace ve vztahu s dětmi a dalšími členy rodiny (18. 4.). Poradí vám, jak takovým situacím v rodině předcházet, na co si dávat pozor, a pokud už k takovým situacím dojde, jak je efektivně řešit.

Květen bude patřit přednáškám psycholožky a psychoterapeutky Mgr. et Mgr. Vlaďky Bartákové, Ph.D. Nejprve rodičům vysvětlí Jak vychovávat kluky a nezbláznit se (4. 5.) a poté Jak vychovávat holky a nezbláznit se (30. 5.). Cílem těchto přednášek je seznámit rodiče s klíčovými obdobími ve vývoji chlapců a dívek, s vývojem jejich mozku a důvody specifického chování. Pozornost bude zaměřena nejen na příčiny jejich chování, ale také na způsoby, jak s nimi zacházet, aby nedocházelo k poškození jejich mužství a ženství a zároveň aby rodiče přežili jejich výchovu bez úhony.

V červnu už tradičně nabídneme kurz První pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí. Na tomto prakticky vedeném semináři se naučíte správně reagovat v situacích, které ohrožují život dítěte. Kurz vede Mgr. Lucie Škodová, vystudovaná zdravotnická záchranářka a lektorka první pomoci.

Na podzim 2023 připravujeme další zajímavá témata. V září se můžete těšit na přednášku Mgr. Jiřího Haldy na téma Komunikace s dětmi v pubertě. Na této přednášce se rodiče dozvědí, jakými změnami dítě v pubertě prochází, co prožívá a jakým výzvám čelí. Naučí se, jak s dítětem komunikovat, aniž by narušili jeho sebedůvěru a vzájemný vztah. V říjnu se zaměříme na zdraví dětí z pohledu psychosomatiky. MUDr. Lucie Petrová, lékařka zaměřená na celostní medicínu, vás provede přednáškou Po stopách nemocí aneb jak a kde to vlastně celé začíná.

Výběr zajímavých témat doplní Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová, sociální pracovnice a etopedka, přednáškou Jak na neklidné a hyperaktivní děti. Rodičům představí typické projevy dítěte s ADHD a na konkrétních příkladech vysvětlí, jak jim rozumět, co se za nimi skrývá, jaké mohou mít pro dítě výhody a jak je v praxi využít. A to nejlepší si necháváme na konec.

Na podzim se ve Studánce budete moci setkat s Mgr. et Mgr. Pavlem Ratajem, známým psychologem a párovým terapeutem. Na celodenním workshopu se bude věnovat tématu Alchymie partnerské komunikace. Jednotlivcům i párům pomůže najít nový impuls pro rozvoj partnerských vztahů, seznámí je s nástroji, které jim pomohou lépe zpracovávat radostné i bolavé situace, k nimž ve vztahu zákonitě dochází, a dodá jim odvahu a motivaci na vztahu dále pracovat.

Věříme, že vás některé z témat zaujme a že se ve Studánce v roce 2023 setkáme. Na všechny vzdělávací aktivity je nutné si rezervovat místo přes studánkový rezervační systém dostupný na webu www.studanka-tisnov.cz. Možnost rezervace se automaticky otevírá měsíc před akcí.

Uvažujete-li o zajímavém dárku pro své  blízké, rádi vám vystavíme vánoční dárkový poukaz na tvůrčí workshop Vision board pro harmonický rok 2023 anebo na dvoudílný cyklus přednášek Rozvoj rodičovských kompetencí I. a II. aneb co děti a rodiče doopravdy potřebují.

Radka Štěpanovská

Další článek:
Předchozí článek: