Rašov

Rašov

Historie a základní fakta
Obec Rašov se rozkládá v malebné Hornosvratecké vrchovině od 400 do 510 m n. m. Ve středu obce je Rašovský rybník s lipovou alejí na hrázi.
Historie je úzce spojena se sousední obcí Zhoř, která byla s Rašovem sloučena až do roku 1920 v jednu politickou obec. V této době zde žilo v obou obcích například v roce 1880 až 454 občanů. Toto propojení neformálně přetrvává do dnešní doby, kdy občané Zhoře v Rašově navštěvují místní prodejnu, kostel, mají hroby na místním hřbitově a společné vazby stále přetrvávají. V současné době má Rašov 243 obyvatel.

Od roku 1960 byla obec přeřazena z okresu Tišnov do nově vzniklého okresu Blansko. Po politických změnách přešel Rašov pod obec s rozšířenou působností Tišnov do okresu Brno-venkov. Katastr obce činí 9,57 km2. Během několika posledních let došlo k zvýšení tempa výstavby rodinných domků a obec se značně rozšířila. Dalšímu rozšíření brání nedostatek vhodných stavebních pozemků.

Je historicky doloženo, že Rašov už koncem 14. stol. tvořil samostatné panství. V Zemských deskách brněnských je uváděn Beneš z Rašova. V jedné z listin z roku 1368 nazývá se Rašov (tehdy Russová) obcí „mladou – novou“. Rok vzniku obce je uváděn někdy mezi léty 1350–1360. Traduje se však, že původně byla obec založena mnohem dříve asi o dva kilometry severovýchodně v lokalitě, která do dnešní doby nese pomístní pojmenování Staré Rašovy (Staré Rašové). Už v roce 1492 byl v Rašově kostel s farou, zasvěcený sv. Jakubu Staršímu. V různých análech se uvádí, že kostel původně býval českobratrským, avšak není to nijak doloženo.

Potvrzena je ale skutečnost, že ve věži se nachází dvojice zvonů, které patří mezi nejstarší v Evropě. Jeden ze zvonů je datován rokem 1496 a druhý rokem 1499, což je potvrzeno Národním památkovým úřadem. Zvon s dubovou ratolestí v červenobílém provedení je symbolem obce jak na znaku, tak i na vlajce.

Už z roku 1510 nalézáme spojení obce Rašov s Lomnicí a farou lomnickou. V tomto roce žaloval Znata z Lomnice, tehdy nejvyšší zemský sudí Jindřicha z Lípy na 300 marek, poněvadž jeho poddaní z Čučic faráře Matěje z Rašova se vším majetkem odvedli a v Čebíně farářem ustanovili. Od té doby až po dnešní dny přináleží kostel v Rašově k faře lomnické. Obec Rašov byla součástí lomnického panství, což do dnešní doby už jen dokládá nepřehlédnutelná dominanta Rašova Panský dvůr.

Toto propojení přetrvalo až do dnešní doby ve všech směrech. V Lomnici nacházeli rašovští občané obživu v místní textilce, lesním závodě, zemědělském družstvu apod. I v dnešní době několik občanů nalezlo zaměstnání právě zde. Děti tu chodí do základní školy a školky. Je zde pošta, stavební úřad. Lomnice poskytuje služby dvou ordinací praktického lékaře a jedné ordinace zubní. Ostatní služby i možnost zaměstnání nabízí blízké město Tišnov, na které má rovněž Rašov úzké vazby a někteří občané zde rovněž nalezli zaměstnání. Několik občanů je zaměstnáno v Drásově a v dalších okolních obcích, někteří dojíždí za prací až do Brna.

Současnost a zajímavosti
Obec omladila, a aniž by to někdo řídil, došlo k dokonalé symbióze rodáků, nových obyvatel a chalupářů. Rašov je jedna velká rodina. Stále se daří  udržovat tradice jako rozsvícení vánočního stromu, velikonoční mrskut, maškarní průvod na ostatky, pouťové zábavy, Den dětí, pouštění draků a  plavijády na místním rybníce, který od letošního jara hlídá krásný vyřezávaný vodník.

Fotbalisté hrají na novém hřišti, fotbal v Rašově má dlouhodobou tradici. Hasiči mají čtyři družstva a navštěvují okrskové soutěže. Tenis je možno hrát na pěkném antukovém kurtu hned vedle zrenovovaného dětského hřiště pod rybníkem.

Okolí Rašova nadchne nejednoho návštěvníka. Stříbrný díl, Stříbrný důl, V dolech a V jámách – to jsou lokality, kde se těžila stříbrná ruda, která se upravovala ve Šmelcovně ve Žlebích. Bojiska a pomník z napoleonských válek, jakož i smírčí kříž jsou svědky bohaté a mnohými mýty opředené historie Rašova. Vinohrady, Partyzánský bunkr v hlubokých lesích. Ale o tom zase někdy příště.

I když patříme mezi ty menší obce, nic nám nebrání žít si zde spokojený a poklidný život. Historie nás zavazuje, abychom nyní i v budoucnosti pokračovali v budování naší pěkné obce pro další generace.

Miloš Petříček, starosta obce

Další článek:
Předchozí článek: