Děkujeme, Tišnováci, jsme tu pro vás

Děkujeme, Tišnováci, jsme tu pro vás

Poděkování
Vážení spoluobčané, milí Tišnováci, rádi bychom vám za celý tým ANO Tišnov poděkovali za hlasy, kterými jste podpořili naše kandidáty do voleb pro obecní zastupitelstvo města Tišnova. V letošních volbách jsme obsadili druhé místo a díky vám jsme získali tři zastupitelská křesla a jen o vlásek nám utekl čtvrtý mandát. Věříme, že jsme vás oslovili jasnými postoji a pracovitostí, kterou věnujeme našemu městu. Děkujeme všem voličům bez rozdílu, že se voleb zúčastnili a vyjádřili svůj názor na to, kam má směřovat naše město. Upřímně nás mrzí, že se voleb zúčastnilo méně než 50 % voličů a že je tento trend dlouhodobý, a to přesto, že se jedná o volby, které se bezprostředně týkají našich dennodenních životů.

Lidé volili změnu
Výsledky letošních voleb vnímáme tak, že si občané v Tišnově přejí změnu v přístupu k mnohým oblastem směřování a vedení našeho města. Současně vnímáme, že v dnešní nejisté době touží po stabilitě a zodpovědné správě věcí veřejných. V tomto duchu jsme vedli i povolební vyjednávání, a to se všemi subjekty, které získaly zastupitelská křesla, protože to považujeme za projev slušné politické kultury a zodpovědnosti. Nikterak jsme nezakrývali, že naším preferovaným řešením je pokračování předchozí koalice, která by přijala jasný vzkaz od voličů, že je nutné změnit pohled na některé oblasti.
Tuto možnost nicméně zablokoval v pořadí třetí politický subjekt. V následných jednáních jsme otevřeně dali najevo, že za našeho přirozeného partnera považujeme spolek MOST, byť s ním v některých ohledech nesouhlasíme, ale naší prací je, hledat společná řešení navzdory případným rozdílům v osobních postojích.
Ve hře byla rovněž varianta široké koalice, která by naopak současného lídra poslala do opozičních lavic. My jsme tuto cestu aktivně nepodporovali, byť by pro nás mohla znamenat významné osobní benefity, které ale nestavíme nad zájem našeho města. V těchto jednáních opět velmi aktivně vystupoval nově ustavený minoritní vládní koaliční partner, který vzápětí změnil svůj postoj o 180 stupňů, aby si následně mohl podat ruku s vítězem voleb. Tomuto kroku rozumíme, ale je velmi vzdálen našemu vnímání hodnot.
Naše hnutí nabídlo spolku MOST partnerství, nikoli vazalství a práci pro tišnovské občany s tím, že jsme vyjádřili respekt k výsledkům voleb a sami jsme navrhli, aby MOST obsadil pozici starosty, 1. místostarosty a radního a na naše hnutí by připadly dva posty neuvolněných místostarostů. Tento koncept jsme navrhli z toho důvodu, že je rada města municipálním managementem, který by měl být za svoji práci standardně honorován. Je pro nás těžko představitelné, řídit město na „dobrovolnické“ bázi, to považujeme za neprofesionální a nikam nevedoucí cestu, byť se může zdát vůči občanům jako líbivá. Konečné rozhodnutí našeho bývalého partnera respektujeme, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že voliči dali srozumitelně najevo, že si přejí kontinuitu, ve které by naše hnutí plnilo roli pracovitých týmových hráčů, kteří by vyvažovali nezdravé kumulování moci.

Co od nás můžete očekávat
Fakt, že nejsme ve vedení města, neznamená, že rezignujeme na naši práci pro Tišnov, ba naopak. Budeme nesmlouvavou, neuplatitelnou, ale spravedlivou opozicí. Jsme otevření férovým, pragmatickým a zodpovědným jednáním, a proto se neuchýlíme k destrukci, kterou jsme zažili v předchozím období. Budeme prosazovat naše programové priority a nabízet alternativní řešení tam, kde nebudeme souhlasit s návrhy vedení města. Stejně tak podpoříme rozumné a prospěšné projekty, které budou cílit na zdravý a udržitelný rozvoj města. Nebudeme podporovat plýtvání s veřejnými prostředky, stejně jako protekcionalismus.
Budeme jasně a srozumitelně pojmenovávat problémy a podílet se na jejich řešení v rámci našeho mandátu. Naší prioritou je profesionální přístup k řízení města a ten budeme vyžadovat od jeho nového vedení, městských organizací i úřadu. Rádi oceníme dobře odvedenou práci, na druhou stranu nenecháme bez reakce projevy nekompetentnosti, neschopnosti nebo arogance. Nečekejte od nás politické kšeftování, to jsme nepřijali a ani přijímat nebudeme. Využijeme všech vhodných prostředků, abychom vás seznamovali s našimi postoji k důležitým záležitostem fungování našeho města. Jednou z našich komunikačních platforem bude i nový facebookový profil s názvem „ANO Tišnov“ na adrese: www.facebook.com/ANOTisnovoficial.
Vaše zájmy budeme v zastupitelstvu města Tišnova hájit ve složení Lenka Knechtová, Štěpán Pilný a Michala Dvořáková, která nahrazuje Václava Šikulu. Proč Václav přenechává své křeslo Michale, se můžete dozvědět na našem Facebooku.

Vážení spoluobčané, ještě jednou vám děkujeme za vámi projevenou důvěru. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a klidu v nelehké době, kterou jistě společně překonáme.
Víme, že zase bude líp!

Štěpán Pilný, ANO Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: