Panský dům

Panský dům

nám. Komenského 103, Tišnov

Malá encyklopedie Tišnova – ARCHITEKTURA

Vrchnostenský Panský dům na dolní straně někdejšího Dolního rynku, dnes náměstí Komenského, patří k nejstarším domům ve městě a mezi nejzachovalejší ze souboru tišnovských barokních staveb.

Připomíná se v 17. století, kdy jeho někdejší majitel bohatý tišnovský měšťan Jan Ludvík využíval strouhu vedoucí z ulice nad masnými krámy (z dnešní Dvořáčkovy do Janáčkovy ulice) k plnění haltýřů (sádek na ryby) pod domem. Svou nynější barokní podobu dostal po velkém požáru města v roce 1668, při němž předchozí renesanční dům spolu s většinou budov jádra města vyhořel. Cenný architektonický soubor barokních domů s charakteristickými mansardovými střechami tak vznikl ve stejném období.

Samostatně stojící jednopatrová nárožní budova Panského domu je obdélníkového půdorysu se středním rizalitem vyznačeným pilastry. V jeho ose je umístěn vstupní portál s profilovaným ostěním. Někdejší průjezd do dvora je dnes zazděn a vstup tam tak zajišťuje boční brána z Janáčkovy ulice. Obvodové nosné zdivo má tloušťku téměř jeden metr. Pod domem je rozlehlý kamenný sklep s nízkými stropy a zasypanou únikovou chodbou.
Pět oken v prvním patře je ozdobeno vedle původního ostění nadokenními dekory a obloukovými římsami. V přízemí jsou čtyři dvojice oken již novodobých výkladů. Pro obchodní účely sloužil dům i v minulosti – v druhé polovině 20. století zde byl obchod s potravinami a mlékárnou rodiny Štěrbovy.

V poschodí se nacházel velký sál, který byl před postavením sokolovny místem pro setkávání a centrem společenského života v Tišnově. V neděli 21. ledna 1866 zde uspořádal Slovanský spolek Květnice první společenský ples. Panský dům byl rovněž svědkem krvavých bojů v červenci 1866, kdy se městem prohnala bitva prusko-rakouské války.

Panský dům je památkově chráněn od roku 1958. Rodina nynějšího majitele vlastní dům od roku 1920, s přetržkou v letech 1965–1991, kdy byl zabaven režimem. Dům slouží k bydlení a vstup do interiéru není možný. V přízemí je v provozu obchod s pracovními oděvy a kavárna Chutě zvu tě.

Vladimír Vecheta

 

Další článek:
Předchozí článek: