Bohumil Gruber

Bohumil Gruber

* 4. 12. 1900, Tišnov
† 21. 4. 1953, Praha

Malá encyklopedie Tišnovska – OSOBNOSTI

Účastník protifašistického ilegálního odboje během 2. světové války i boje proti komunistům počátkem 50. let. Z pozice vedoucího armádního zbrojního skladiště v Košicích zásoboval zbraněmi protistátní skupinu Jána Rešetka. 10. 1. 1952 byl zatčen, 2. 10. 1952 odsouzen za velezradu k trestu smrti a 21. 4. 1953 v 5 hodin 40 minut popraven. Plně rehabilitován byl 15. 11. 1990 rozhodnutím Vyššího vojenského soudu v Trenčíně.

Narodil se v domě č. p. 201 nedaleko Humpolky, tatínek František byl pivovarský dělník, maminka Marie se za svobodna jmenovala Jirošová.  Bohuslav se vyučil sedlářem a řemenářem, ale jeho další život byl spojen zejména s armádou. Narukoval v roce 1918 do Košic a na Slovensku již zůstal. Po základní službě byl zařazen jako dělostřelec ke 111. pluku, během roku 1921 byl několikrát povýšen, v listopadu 1923 jmenován rotmistrem z povolání.

Na podzim 1928 se oženil s Marií Hudákovou, postupně se jim narodili syn a dcera. V roce 1937 byl přemístěn ke sborové zbrojnici v Košicích, v  červnu 1939 již v rámci Slovenského štátu k ústřední zbrojnici ve Spišské Nové Vsi. Již v září téhož roku byl ale z armády propuštěn a v roce 1940 vypovězen ze Slovenska. Vrátil se do Tišnova, kde nalezl s rodinou ubytování u Bracků na Hybešově ulici a pracoval až do konce války u železnice – nejprve jako staniční manipulant, poté telegrafista a nakonec pokladník v Drásově. Byl zapojen do ilegální činnosti v rámci skupiny Lenka; jako kurýr převážel munici z Tišnova do určených míst.

5. 5. 1945 nastoupil k 6. pěšímu pluku v Brně a sloužil v Předklášteří–Mezihoří u útvaru soustřeďování válečného materiálu. Začátkem roku 1946 byl přemístěn zpět na Slovensko, kde byl ustanoven k technické správě v Košicích.

Postupně se jeho hodnost zvyšovala až na úroveň poručíka, návrh na další povýšení byl zamítnut, neboť se „pohrdavě vyjádřil o sovětské technice a zesměšňoval její zlepšovací návrhy“.

Z postu vedoucího zbrojního skladiště v Košicích začal od srpna 1951 spolupracovat s protistátními skupinami, jejímiž představiteli byli Ján Rešetko a Michal Mihok. Gruber odbojáře zásoboval armádními zbraněmi a zimním prádlem pro pozdější boj proti režimu ze záchytných středisk v horách. Pro všechny skončila tato činnost zatčením a odsouzením k trestu smrti s propadnutím majetku, případně vyloučením z vojska. V roce 1991 byly Bohumilu Gruberovi vojenské pocty vráceny a byl povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: