Ing. Ilja Krejčí

Ing. Ilja Krejčí

Malá encyklopedie Tišnovska – Osobnosti

První demokraticky zvolený starosta města Tišnova po listopadové změně režimu 1989. Pracovně působil v oblasti elektrotechnického inženýrství, dizertační práci mu v 50. létech nebylo umožněno obhájit z náboženských důvodů; později zakotvil ve stavebnictví. V roce 1958 byl zatčen pro „podvracení republiky“, po návratu na svobodu se distancoval od nabídek na vedoucí funkce a pracoval jako výzkumný pracovník na VUT Brno.

Ilja Krejčí pocházel z rodiny venkovského učitele, která se v roce 1938 přestěhovala z Opavska do Ptení u Prostějova. V létech 2. světové války přišel o oba rodiče a žil dále s babičkou. V roce 1944 se začal učit elektromechanikem u firmy Wichterle a Kovařík v Prostějově, po skončení války navštěvoval průmyslovou školu v Brně, kam se s babičkou odstěhovali. Z finančních důvodů ve škole přešel do odpolední třídy a dopoledne pracoval. Po maturitě následně studoval elektrotechnické inženýrství, strojírenství a betonářskou technologii. Absolvoval i vědeckou přípravu kandidáta věd, ale režim mu nepovolil připravenou práci obhájit. V oboru elektrotechniky působil postupně jako mechanik, konstruktér a vedoucí konstrukce, po vojně se stal konstruktérem stavebních strojů až po pozici hlavního inženýra.

První fáze jeho profesní kariéry byla ukončena v roce 1958 zatčením pro trestný čin „podvracení republiky“, kterého se podle rozsudku měl dopustit tím, že „soustavně hanobil naše hospodářství, prohlašuje o něm, že spěje ke krachu a že si tato skutečnost v budoucnu vyžádá podstatných hospodářských změn.“ Po návratu z vězení ukončil další nátlak vůči své osobě stížností na porušování československé zákonnosti, přičemž následné
soudní řízení dalo jeho stanovisku za pravdu.

Jako výzkumný pracovník na Vysokém učení technickém následně podal několik desítek zlepšovacích návrhů a vytvořil asi 25 vynálezů. V nových společensko-ekonomických podmínkách pak založil malý soukromý podnik Krejčí Engineering, připravující v rámci kooperace s velkými výrobci nové konstrukce strojů a zajišťující kusovou výrobu technických specialit z oblasti vibrační techniky a užití biosenzorů. V současné době je hlavním programem stále existující firmy výroba vibračních stolů pro použití při zhutňování betonu, žáruvzdorných a keramických směsí. 10. prosince 1990 se Ilja Krejčí jako nestraník zvolený na kandidátce Československé strany lidové stal starostou Tišnova a ve funkci setrval po celé volební období až do podzimu roku 1994.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: