Zeptali jsme se zastupitelů

Zeptali jsme se zastupitelů

Jaké kulturní akce navštěvujete? A co vám v kulturním životě Tišnova chybí?

Štěpán Pilný (zastupitel města, ANO)
Nejraději navštěvuji naše tišnovské kulturní akce pořádané zejména Městským kulturním střediskem. Osobně mám rád kulturní akce, kde bez ohledu  na žánr nebo interpreta zapomenu na všední starosti a práci. Mám rád akce humorné a komediální kusy s přídavkem satiry. Neřekl bych, že mi něco chybí, protože rozmanitost kultury v Tišnově i v nedalekém Brně je velká. Do budoucna se přikláním k pestřejší nabídce pro starší generaci, která má taky svoje oblíbené interprety, a pravidelné akce dětskému publiku. Dokážu si představit, že za operou, baletem nebo koncerty budeme cestovat společně. Zde musím zmínit ekonomickou situaci, která nás nutí dělat věci jinak a hledat nová řešení. Bez podpory města a spolupráce s místními podnikateli není kultura v Tišnově možná. Tuto oblast bych také rád v budoucnu propojil s oblastí cestovního ruchu. Zkrátka spolupráce a ochota budou hrát velkou roli.
V minulosti jsem byl sám spolupracovníkem nebo pořadatelem větších tišnovských společenských a kulturních akcí. Jedná se zejména o Dny pro rodiny s dětmi na tišnovském koupališti, Pivní slavnosti na letním kině, koncerty Monkey Business, J.A.R. nebo divadelní komedie Luboše Baláka. Právě proto vím, kolik úsilí a práce je za pořádáním akcí schováno, a to i s ohledem na skutečnost, že tyto akce jsou venkovní, kde rozhoduje i počasí. Z tohoto důvodu si vážím každého, kdo umí tyto akce a kulturu zorganizovat jak pro úzkou skupinu návštěvníků, tak pro širokou veřejnost.

Irena Ochrymčuková (zastupitelka města, KDU-ČSL)
Kultura v Tišnově – je to silné slovní spojení, které bývá a nemělo by být používáno pouze jako označení pro činnost Městského kulturního střediska. Je jasné, že pracovní náplň MěKS spočívá v pořádání vystoupení hudebních, dramatických, výtvarných, filmových. Tyto akce a prezentace edukační a osvětové vyžadují spolupráci s osobnostmi, agenturami, umělci a institucemi. Aby však Tišnov působil celkově kultivovaným dojmem jak na své občany, tak na turisty, na tom pracují také odbory správy města, svůj podíl přinášejí školy, příspěvkové a jiné organizace, zájmové spolky. V městském rozpočtu je po léta pod svým paragrafem zaručena částka, v posledních letech navýšená, ze které rada, popř. zastupitelstvo města, na základě doporučení Komise pro kulturu a cestovní ruch poskytují dotace. Když odhlédneme od dvou let covidu, bývají kulturní akce v Tišnově početné, dokonce dochází k termínovým překryvům. Koordinace akcí a jejich systematické provázání jsou závislé na komunikaci organizátorů a jejich dlouhodobých konkrétních plánech. Některé projekty přesahují rámec města, jiné jsou komornější. Je zapotřebí vzít v úvahu všechny věkové kategorie veřejnosti a jejich zájmy. Mělo by se  tak dít nikoli paradoxně i v souladu s podnikateli ve službách. Atmosféra doplněná možností svátečního posezení s místem pro hru dětí kulturní prožitek jistě znásobí.
Město má bohatou historii, řadu památek (rozsáhlejší i drobné), o nichž se v Tišnovských novinách píše často. Je obklopeno krásnou přírodou, dva místní kopce, Květnice a Klucanina, nabízejí návštěvníkovi odlišný typ procházení.
Můj pracovní i osobní život je s kulturou těsně spojen, mám problém stíhat.

Libuše Čermáková, Jiří Dospíšil, Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Veronika Pozděnová, Martin Sebera, Pavla Veselá Hanusová (zastupitelé města, spolek MOST)
Kultura má mnoho podob a to platí i pro kulturní akce v Tišnově. Neodmyslitelně k nim patří aktivity Městského kulturního střediska. Jak vlastní dramaturgická činnost, kdy jsou zváni renomovaní umělci a kapely, tak i pořádání četných akcí, jako jsou divadelní představení, přednášky, Svatováclavské hody, plesy města atd. Nedílnou součástí kulturního vyžití v Tišnově je kino, filmový klub, muzeum, Jamborův dům s knihovnou. Dále město finančně podporuje zájmové spolky, které v kultuře vyvíjejí své aktivity.
Základní umělecká škola a spolek Tigal vzdělávají v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Mezi kulturně-sportovní organizace patří Sokol Tišnov (Karasovo divadlo, burza minerálů aj.). Poslední dva roky nám chyběla kultura z důvodu covidu, stejně tak nám chybí letní kino, které se však už co nevidět blýskne v novém kabátě. A které akce nejčastěji navštěvují zastupitelé MOSTu?
• Liba: koncert pěveckého sboru Gymnázia Tišnov a komorní Studánky ZUŠ Bystřice n. P. pod vedením Inky Pospíšilové; festival Concentus Moraviae v kostele sv. Václava.
• Jirka: ač tělem i duší sportovec, v poslední době jsem navštívil např. dva koncerty festivalu Concentus Moraviae, skvělou přednášku v Porta coeli a i na zasedání zastupitelstva to jsou leckdy zajímavá představení.
• Tomáš: mám rád atmosféru festivalu Concentus Moraviae a Svatováclavských hodů; nejvíce mi chybí plesy.
• Zdeněk: pravidelně navštěvuji tišnovské kino; těším se na produkci zrekonstruovaného letního kina.
• Aleš: kino a divadlo.
• Veronika: kulturní akce v parku pod kostelem a Farské zahradě.
• Martin: přehlídky dovedností dětí místních školek a škol; koncert Ivana Mládka.
• Pavla: představení v letním kině, akce ve Farské zahradě, divadelní představení v kině i sokolovně, kreativní dílničky, školní akce.

Karel Souček (zastupitel města, ODS)
Pod pojmem kultura je zapotřebí představit si vše, co člověka zušlechťuje a rozvíjí. Kultura nás provází na každém kroku, po celý den. Kultura oblékání, stolování, konzumace, komunikace, chování, výchovy, společnosti… A to vše nás formuje ke kultuře v užším slova smyslu – umělecké, náboženské, vzdělávací a dalších.
Kultura je v obou pohledech velmi subjektivní.
Bez čeho si jeden neumí představit svoji kulturní identitu, to jiný může řadit do nižších pater své vnímavosti. Zde navazují další pojmy jako tolerance a respekt. Nad nimi pak stojí inspirace a obohacení. Není v lidském životě možné obsáhnout všechny aspekty pojmu kultura, ale měli bychom se o to minimálně pokusit. Vždy je lepší mířit ke hvězdám a minout než mířit na kupku hnoje a trefit se.
Ale abych se nevyhýbal otázkám. Kulturní akce často navštěvuji. Někdy se účastním na pozvání pořadatelů, a byť bych si některé nevybral, jsem mnohdy překvapen jejich kvalitou a úrovní. A velmi rád si rozšířím obzory. A pak jsou akce, které navštívím v rámci svých zájmů, doplnění znalostí či za účelem setkání se s přáteli a zajímavými lidmi. Důležité je zmínit, že kulturní akce nerovná se pouze MěKS.
Ze všech výše uvedených důvodů se netroufám pasovat do role arbitra kultury a říkat, co zde v této oblasti chybí. Co chybí mně, nemusí chybět  ostatním. A naopak. Domnívám se, že nabídka je zde dostačující. A pokud někdo uzná za vhodné obohatit tišnovskou kulturu o akce či prvky zatím chybějící a domnívá se, že má koho oslovit, jistě najde i odvahu svoji myšlenku realizovat.
Na závěr bych se vrátil zpět k té osobní, každodenní kultuře, která formuje naši společnost. V této souvislosti se mi vždy vybaví slova Antoine de Saint-Exupéryho: „Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.“

Další článek:
Předchozí článek: