Řemeslníci krášlí okolí Železného

Řemeslníci krášlí okolí Železného

Již několik let pořádá obec Železné tradiční setkání řemeslníků. Zpočátku se jednalo především o ukázku zpracování železa (kovářů, litců a tavičů), později byla akce rozšířena o prezentaci sklářského a řezbářského umění. Na těchto setkáních vznikla spousta zajímavých výtvorů, např. železná skulptura raka v obecním parku, obří kovaná kytice lučního kvítí před MŠ VENKOV nebo replika mapy Československé republiky a státního znaku, která je umístěna na kameni při příjezdu do kulturního areálu Horka. Další kovové prvky představující flóru a faunu vyskytující se v místní lokalitě Hradisko jsou připraveny k zabudování do kamenů, jež budou lemovat cestu k nově vytvořenému biotopu za Hradiskem.

Pro práce řezbářů jsme našli odpovídající prostor v lokalitě Nad Mezí nedaleko areálu Vitaru. Zde doposud chybělo místo pro relaxaci a odpočinek. Vznikla zde proto „Řezbářská galerie pod širým nebem“, která se může pochlubit zastřešeným posezením a umělecky zpracovanými dřevěnými dekoracemi. Chundelaté ovce zvědavě vystrkují nosy ze svého přístřešku, zatímco naproti nim vyrůstají z hlíny houby obřích rozměrů. Příchozím zpestří návštěvu stůl s vyřezávanou šachovnicí a dřevěnými figurkami. Řezbářská galerie je ukázkou práce se dřevem, od jeho těžby až po umělecké zpracování do stávající podoby.

Dalším místem pro prezentaci řemeslných dovedností se stalo Hradisko. Tento kopec, představující dominantu obce, je spojován s dávnou historií keltského osídlení, které se postupně proměnilo v sídliště slovanské a později ve středověké hradisko, jak poukazuje také jeho název. Na památku věků minulých a pro připomínku generacím příštím zde byl postaven sedmimetrový dubový kříž, jehož žehnání proběhlo za přítomnosti veřejnosti a děkana Rybeckého v sobotu 27. 11. 2021. Tento kříž symbolizuje naše evropské kořeny, vycházející z židovsko-křesťanských základů, a také odpuštění Boha lidem a odpuštění si jeden druhému. Projekčně je do budoucna připravena instalace keltské observatoře v podobě dřevěné nakloněné lavice určené k pozorování hvězd.

Na realizaci jednotlivých projektů se podílela celá skupina řemeslníků. Řezbářskou galerii pod širým nebem si vzali na starosti umělečtí řezbáři: Pavel Vašík a Jiří Hejtmánek. Kovářské práce zastali Radomír Bárta, Matěj Žáček a Matouš Kvíčala. Usazení prvků v terénu se ujal Radim Tichý. Za obec Železné bychom tímto rádi poděkovali i všem ostatním lidem a sponzorům, podílejícím se na těchto dílech. Pokud se vydáte na výlet do přírody, jistě budou naše krásná místa vhodnou zastávkou při vaší cestě.

Dita Čikovová

Další článek:
Předchozí článek: