Müllerův dům

Müllerův dům

Jungmannova 80, Tišnov

Díky lepší ekonomické situaci Tišnova  na začátku 18. století byly následky požáru města z 8. června 1707 překonány novou zástavbou. V této době vznikl i soubor tišnovských barokních domů s charakteristickými mansardovými střechami seskupených okolo někdejšího Dolního rynku a Klášterské, dnes Jungmannovy ulice. K nim patří i dům klášterního úředníka, pukrabího Antonína Leopolda Továrka, známý dnes spíše jako Müllerův dům.

Tišnovské barokní domy jsou si poměrně dosti podobné. Jde o samostatně stojící mohutné patrové budovy na pravidelném půdorysu, završené vysokou mansardovou střechou. Kromě půlkruhově zaklenutého vstupního portálu s kamenným ostěním členily jejich fasádu pravidelné osy oken,  doplněných šambránami, v některých případech jednoduchými štukovými dekoracemi či trojúhelnými frontony. Podobná byla i vnitřní dispozice –  průjezd, který vedl do vnitřního dvora, symetricky obklopovaly na sebe navazující velké klenuté místnosti, sloužící pro právovárečný provoz. První patro bylo obvykle řešeno jako dvoutrakt s různým počtem obytných místností s plochými záklopovými stropy, které jak dokazuje  příklad Müllerova domu, bývaly většinou malované.

U Müllerova domu se soudí, že vznikl kolem roku 1712 přestavbou starší budovy, pocházející z poslední čtvrtiny 17. století, na patrový hostinec. Na konci 18. století byl dále upravován a zastřešen mansardovou střechou. V roce 1870 dům zakoupil pozdější významný tišnovský starosta František Müller a zahájil zde provoz koželužny. Ke konci 19. století nechal dům přestavět stavebním mistrem Josefem Havlínem ve stylu rustikalizovaného neoklasicismu. Dům na pravidelném půdorysu byl z pohledově pravé strany prodloužen o dvě okenní osy, vznikla nová mansardová střecha s vikýři a zcela novou podobu dostala fasáda. Barokní dispozice domu však zůstala zachována.

Po 2. světové válce, během níž měl v Müllerově domě svou kancelář německý důstojník, byl zestátněn a sloužil jako nájemní dům či kanceláře Bytového družstva. Po r. 1989 jej získala zpět rodina Müllerova a od roku 2000 je v majetku města Tišnova.

Od roku 2011 v objektu sídlí Muzeum města Tišnova, pro jehož potřeby byl kompletně zrekonstruován a adaptován, mj. doplněn v zadním traktu moderní dostavbou. Muzeum má stálou expozici věnovanou historii a přírodě Tišnova a okolí a zve návštěvníky i na krátkodobé výstavy, přednášky
a koncerty.

Další článek:
Předchozí článek: