Níhov

Níhov

Na východním okraji Českomoravské vrchoviny, v celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, 10 km severně od Velké Bíteše a 15 km západně od Tišnova se v nadmořské výšce 470 m n. m, rozkládá obec Níhov. Obec s katastrální rozlohou 5km2 leží na samotné západní hranici Jihomoravského kraje.

Střípky z historie obce
První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349. Současný znak obce (dva rohy nad korunou) vychází z pečetě, kterou v 15. století využíval rod místních vladyků. Koruna ve znaku představuje atribut sv. Václava, patrona místní kaple. Za zmínku stojí historie zdejší školy, která byla založena už v roce 1822 a nepřetržitě fungovala až do roku 1978. V přestavěné budově školy funguje od roku 1997 mateřská škola. Mezi historické události, které se nesmazatelně vryly do historie, patří využití Níhovského tunelu za 2 světové války jako jedné z částí továrny Diana na výrobu trupů a křídel stíhaček Messerschmitt Bf 109. Stopy po továrně jsou v okolní krajině patrné dodnes. Od roku 1992 je Níhov samostatnou obcí a od roku 2005 náleží k Jihomoravskému kraji.

V srdci přírody
Obcí Níhov protéká říčka Halda, která se klikatí krásným údolím a na jeho konci se vlévá do říčky Libochůvka. Na toku říčky Halda se nacházejí čtyři větší rybníky, Litorál, Níhovský, Porupkův, Halda. V okolí obce je i několik nebeských rybníčků a nádrží. Níhovský rybník patří mezi největší rybníky na Tišnovsku a je v létě hojně využíván ke koupání a rekreaci, jak místními obyvateli, lidmi z okolních vesnic, tak turisty a rekreanty, kteří zde vlastní nebo pronajímají chaty v místní velké chatové oblasti. U rybníka je přes letní sezónu provozován „kiosek“, který návštěvníkům nabízí možnost  posezení s přáteli u základního rychlého občerstvení. Na své si přijdou i děti, pro které jsou zde houpačky a prolézačky. Příznivci biologie mohou v okolí obdivovat přírodní památku Pláně v obci Kuřimská Nová Ves nebo tzv. Rojetínský hadec, východně od obce Rojetín se vyskytuje populace kriticky ohroženého sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum). Pro mineralogy může být okolí Níhova lákavým nalezištěm minerálů zvětralin, zejména opálů. Pro turisty je bezesporu lákavé nádherné údolí tří říček, Haldy, Libochůvky a Loučky. V okolí Níhova lze nalézt desítky uměleckých děl – kříže, křížovou cestu, sochy, boží muky, kované občerstvení a další. Většina z nich je dílem místního velmi významného uměleckého sochaře pana Lubomíra Laciny, který již desítky let vytváří umělecky hodnotná a do přírody velmi citlivě zasazená díla. Za zmínku stojí i arboretum u sochy
sv. Zdislavy s různými druhy dřevin, které bylo vysazeno v roce 2019 za účelem budoucího vzdělávání dětí a mládeže a bude postupně doplňováno naučně-vzdělávacími prvky. Okolí obce Níhov je dlouhodobě oblíbené mezi turisty a cyklisty vyhledávajícími klid a odpočinek v krásné přírodě.

Život v obci
Dnešní Níhov představuje 104 domů, s téměř 250 trvale žijícími obyvateli a v chatové oblasti čítá dalších 70 objektů. Většina stálých obyvatel obce dojíždí do zaměstnání do měst, Tišnova, Velké Bíteše, Kuřimi a Brna. V naší obci žije mnoho mladých rodin s dětmi, které zde nalezly klidné a bezpečné útočiště pro výchovu dětí. Zdejší krásná krajina není narušována vlivem velkoměsta a vlivem komunikací s přebujelou dopravou, ale je stále relativně snadno dostupná z města Brna a dalších měst v okolí. V obci je základní občanská vybavenost, dětská hřiště, víceúčelové hřiště, mateřská škola, kulturní dům, výletiště, sportoviště, hospoda a občerstvení Kiosek u rybníka. Dále je v obci základní obslužná vybavenost, jako maloobchod smíšeným zbožím a vybrané řemeslné služby (zámečnictví, pila). Místní vodovod a kanalizace s ČOV je provozovaná obcí Níhov.

Pro naši obec je také charakteristický čilý kulturní a spolkový život. Za pořádání akcí pro děti i dospělé patří díky spolkům v obci (Sbor dobrovolných hasičů, Spolek níhovských žen, spolek Níhovský triatlon z. s. a obec Níhov). Mezi nejvýznamnější pořádané akce patří ostatky, tříkrálová sbírka, dětský karneval, den matek, dětský den, letní folkový festival, posezení s cimbálovou muzikou, dětský rybářský den, Svatováclavská pouť se zvěřinovými hody, dílničky pro děti s lampionovým průvodem, mikulášská nadílka, Svatoštěpánské koledování a další zajímavé akce. K pořádaným sportovním akcím patří fotbalové turnaje, hasičské soutěže, turistické pochody, tenisové turnaje a od roku 2014 i Níhovský triatlon. Letos proběhl již osmý ročník této soutěže (www.nihovskytriatlon.cz). V blízkém, ale i vzdálenějším okolí je známou sportovní soutěží. Hrdí jsme i na náš místní pěvecký sbor.

Na závěr si dovoluji pozvat čtenáře, aby se vypravili objevit krásu západního Tišnovska a přijali srdečné pozvání na některou z pořádaných kulturních či sportovních akcí v Níhově a okolních krásných obcích.

Jan Dvořáček, starosta obce

Další článek:
Předchozí článek: